Lidé z okolí projevili nebývalý zájem o pomoc

17. 9. 2018

Minulý týden bylo v rámci Dětského oddělení Nemocnice Hořovice otevřeno nové Oddělení dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče (DIOP) pro děti od narození do 19 let. Oddělení s šesti plně vybavenými lůžky na samostatných pokojích je určeno pro děti se závažným, život limitujícím, onemocněním a jejich rodiny.

„Děti byly až dosud hospitalizovány v rámci lůžkové části Dětského oddělení. V tento okamžik máme k dispozici v rámci nového oddělení DIOP šest plně vybavených lůžek na samostatných pokojích, která nabízejí maximální komfort pro děti i jejich rodiče, budou-li si pobyt spolu s dítětem přát,“ popisuje oddělení primářka Dětského oddělení MUDr. Mahulena Mojžíšová. „Tento typ péče je součástí komplexní paliativní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče o takové děti zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální. Není to tedy pouze lékař, kdo ji poskytuje, ale též erudované sestry, psycholog, sociální pracovník, duchovní – prostě široký tým lidí starající se o dítě a celou jeho rodinu. Některé děti u nás mají složitý životní úděl již od narození, jsou to například děti předčasně narozené, děti po prodělaných závažných onemocněních centrálního nervového systému, děti s různými vrozenými vadami, které limitují délku jejich života,“ říká primářka, která je zároveň předsedkyní Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny.

MUDr. Mojžíšová dále říká: „V posledních dnech se nám ozvalo velké množství lidí, kteří by rádi dětem nějakým způsobem pomohli, například darem oblečení, hraček a různých pomůcek. Byli jsme až zaskočeni takovou mírou účasti, za kterou velmi děkujeme. Oddělení je plně technicky i materiálně vybaveno, děti mají k dispozici vše, co je k takovému typu péče zapotřebí. Velmi jsme však uvítali například oblečení pro předčasně narozené děti, ale i pro větší děti, kterého se nám sešlo opravdu velké množství. Všechny přebytky budeme i nadále postupovat ostatním oddělením v nemocnici, které hospitalizují dětské pacienty. Děkujeme i za veškeré finanční prostředky, které lidé zaslali na Nadační Fond Žirafka https://www.nf-zirafka.cz/, jenž je primárně určen dětským pacientům Nemocnice Hořovice.“

 

Galerie