Lékaři NIP pro děti se podílejí na rozvoji vzdělanosti zdravotníků na evropské úrovni

1. 4. 2019

Primář oddělení Následné intenzivní péče pro děti MUDr. Daniel Blažek a jeho zástupkyně MUDr. Jana Djakow, PhD. se zúčastnili jednoho z prvních kurzů Advancel Life Support (ALS), který se konal pod záštitou České resuscitační rady (ČRR) v Praze a byl veden zahraničními instruktory z důvodu akreditace našich vlastních českých instruktorů. Po absolvování se z obou našich lékařů stali řádní instruktoři a od té doby se podílejí na výuce resuscitace v rámci kurzů ALS, které pořádá ČRR převážně v Hradci Králové, ale i na jiných místech republiky.

Zástupkyně primáře doktorka Djakow se zároveň účatnila kurzu Advanced Trauma Life Support (ATLS) ve Velké Británii a následně oba lékaři absolvovali v Birminghamu kurz European Paediatric Advanced Life Support (EPALS), jehož náplní je resuscitace dětí.

Jana Djakow se stala členkou výboru ČRR se zaměřením na dětskou resuscitaci a její výuku a následně byla přijata za členku Evropské resuscitační rady pro Českou Republiku.

Oba naši lékaři byli do nedávna jedinými instruktory pro EPALS v České Republice! 

Pod vedením paní doktorky Djakow, coby ředitelky kurzu, zahájili pod záštitou ČRR spolu s ostatními zahraničními instruktory pro EPALS výuku tohoto kurzu v České republice. Cílem bylo vychovat vlastní instruktory pro kurz tak, aby výuka v naší republice mohla pro kolegy probíhat již v českém jazyce. Této mety bylo dosaženo a ČRR pořádá každoročně několik kurzů tohoto druhu. O účast v nich je obrovský zájem a tak kapacita zdaleka nestačí poptávce. Podrobnosti lze nalézt na stránkách ČRR (www.resuscitace.cz).

Primář Blažek a jeho zástupkyně MUDr. Djakow se pravidelně účastní kurzů EPALS po celé Evropě. Naposledy navštívili ve Švédsku město Norrkoping. Společně s kolegy z Portugalska, Řecka, Chorvatska, Švédska, Dánska a Islandu přednášeli pro švédské lékaře a sestry dětskou resuscitaci.

Naši lékaři z NIP pro děti se tak výrazným způsobem podílejí na šíření vzdělanosti zdravotnických pracovníků nejen v naší republice, ale doslova po celé Evropě.

 

Galerie

Oddělení následné intenzivní péče pro děti
Pokoj na oddělení Následné intenzivní péče pro děti