Konference VI. IBD pracovní dny Hořovice 2022 proběhla za účasti 150 lékařů z řad chirurgů a gastroenterologů

4. 4. 2022

Konference se konala ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2022 v Nemocnici Hořovice a ve Společenském domě v Hořovicích. Setkání bylo spojeno s již 19. Československým IBD sympoziem, díky kterému bylo součástí programu i vystoupení slovenských a jiných zahraničních řečníků.

První den konference byl věnován dvěma workshopům s tématem moderních přístupů k léčbě nemocných s IBD: Perianální Crohnova nemoc, včetně buněčné léčby a Střevní a perianální ultrazvuk u IBD.

Odborný program v následujících dvou dnech pojednával o společných tématech z oboru chirurgie a gastroenterologie a také o novinkách v konzervativní a chirurgické léčbě.

„Letošního ročníku se účastnilo 150 lékařů z řad chirurgů a gastroenterologů. S ohledem na covid-19 jsme nemohli konferenci v posledních letech uspořádat. O to více mě těší, že i po dvou letech, kdy konferenci opět organizujeme, je takový zájem o účast z řad kolegů. Věřím tomu, že si všichni odnášíme nové poznatky, zkušenosti a kontakty, které nám pomohou při léčbě pacientů s IBD,popsala MUDr. Zuzana Šerclová, primářka chirurgie Nemocnice Hořovice a hlavní organizátorka konference. „Ráda bych také poděkovala Nemocnici Hořovice a společnostem, které nám, díky svým sponzorským pozicím, pomohli akci realizovat.“

Akce byla odborně garantována Pracovní skupinou pro IBD, ČGS ČSL JEP, Sekcí IBD chirurgie, ČCHS ČSL JEP a Pracovní skupinou IČZ, SGS SLS. V  rámci odborného programu v místě konání konference byla i doprovodná výstava farmakologických firem, zdravotnické techniky, produktů výživy a dalších.

Galerie