Konference IBD pracovní dny Hořovice 2019

22. 3. 2019

V. ročník konference IBD pracovní dny Hořovice 2019 se konal 21. - 22. března 2019 v Nemocnici Hořovice a na zámku Zbiroh. Na konferenci se opět setkala odborná veřejnost věnující se nemocným s nespecifickými záněty střevními (IBD), s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou.

Hlavní organizátorkou konference je primářka chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice MUDr. Zuzana Šerclová. „Je to jedinečná možnost setkat se s chirurgy, gastroenterology, zdravotními sestrami a pracovníky dalších oborů, kteří pečují o nemocné s IBD,“ popisuje lékařka. „Program je plný zajímavých témat, včetně novinek v chirurgické a konzervativní léčbě nespecifických zánětů střevních a je rozdělen na praktickou a přednáškovou část. Děkuji všem firmám a Nemocnici Hořovice, které nás podpořily, a tak umožnily konání celé akce. Letošní konference pro nás byla opět příjemným a přínosným zážitkem, nejen díky možnosti výměny zkušeností a společných diskuzí, ale i díky krásným prostorám zámku Zbiroh, kde se konference každoročně koná,“ dodává.

Hlavními tématy letošního ročníku byla ulcerózní kolitida: konzervativní a chirurgická léčba ulcerózní kolitidy "up to date"; ileo-pouch-anální- anastomóza: kvalita života a komplikace; střevní superinfekce a IBD; inkontinence u IBD nemocných; fyzioterapie IBD nemocných.

V rámci odborného programu v místě konání konference proběhla i doprovodná výstava farmakologických firem, zdravotnické techniky, produktů výživy apod.

Garanty letošního V. ročníku byla Pracovní skupina pro IBD, ČGS ČLS JEP a Sekce IBD chirurgie, ČCHS ČLS JEP.

Konference má již své stálé místo mezi odbornými lékařskými kongresy. O účast je každý rok větší zájem, což dosvědčuje stále se navyšující počet zájemců z řad lékařů i sester.

 

Galerie

MUDr. Luděk Hrdlička přednášel mimo jiné o ileopouchanální anastomóze z pohledu gastroenterologa.
Hlavní organizátorkou konference je primářka chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice MUDr. Zuzana Šerclová.
Praktický workshop na trenažérech.
Prim. MUDr. Zuzana Šerclová