Kaplan naší nemocnice je zde pro pacienty, rodinu i zaměstnance

9. 10. 2019

Nemocniční kaplan Zbyšek Jonczy přišel do Nemocnice Hořovice z Ústí nad Labem, kde pracoval mimo jiné v Krajské zdravotní, a.s. na pozici koordinátora duchovní služby a hlavního kaplana. Jeho úkolem bylo řídit a organizovat práci všech pěti duchovních Ústeckého kraje.

Proč jste se rozhodl přestěhovat z Ústeckého kraje do středních Čech?

V letošním roce jsem po třiceti letech práce kazatele u Církve adventistů sedmého dne odešel do důchodu a musel jsem uvolnit služební byt v Teplicích. Církev mi nabídla možnost se přestěhovat do jiného bytu v Berouně. U farářů, stejně jako u lékařů, důchodový věk nehraje žádnou roli, a tak jsem se začal zajímat, jak bych mohl být ve své profesi užitečný i na Berounsku. Souběhem náhod jsem se dozvěděl, že vedení hořovické nemocnice má zájem rozšířit služby pacientům také o služby duchovní. A tak jsem nabídl ty svoje, a jsem zde.

Znal jste před tím Nemocnici Hořovice?

Často jsem se potkával s primářkou dětského oddělení paní Mahulenou Exnerovou na různých konferencích a od ní vím o nemocnici i působení jejího paliativního týmu.

Jaká je funkce nemocničního kaplana?

Nemocniční kaplan slouží pacientům, rodinným příslušníkům i zaměstnancům nemocnice. Když se lidé dostanou do krizové situace, potřebují lidskou přítomnost a potřebují s někým mluvit. Kaplan by měl být tím, kdo jim naslouchá. Jsme  více ucho než ústa. Každý může přijít a v bezpečném prostředí říct, co ho trápí. Na druhou stranu, nemocniční kaplani jsou orientováni i v krizové intervenci, psychologii i psychiatrii, a vědí, jak to v nemocnici funguje, a tak dokáží zároveň poradit, aniž by nad rámec svých kompetencí příliš zasahovali do výše zmíněných oborů. Nemocniční kaplan je součástí tzv. multidisciplinárního týmu, a to znamená, že úzce spolupracuje se všemi zdravotnickými odborníky.

Upřednostňujete nějakou konkrétní víru?

Kaplan se v téhle záležitosti řídí EVROPSKÝM ETICKÝM KODEXEM NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ. Pracuje přísně ekumenicky, neevangelizuje, ale naopak se snaží chránit pacienty před vlivem různých skupin, které se snaží zneužít křehkost situace nemocného člověka pro své náboženské cíle. Nesloužíme jen křesťanům, ale službou se orientujeme i k jiným světovým náboženstvím, jako je například judaismus, islám atd. Křesťanům nabízíme modlitbu, čtení z Bible a udělování svátosti, případně dle potřeby organizujeme nemocniční bohoslužby. Lidem, kteří se naopak necítí být praktikujícími křesťany, pomáháme hledat jejich osobní spiritualitu a hledat odpovědi na otázky, například co se to se mnou děje, proč to potkalo zrovna mě nebo co se mnou bude.

Jak často jste v nemocnici?

Zatím mám zkrácený úvazek a budu zde fyzicky přítomný v úterý a ve středu. Kaplan ale nemůže říct umírajícímu pacientovi, kterého doprovází: „Tak nashle a uvidíme se zase za týden.“  Tím chci říci, že práci kaplana nelze stanovit ve smyslu od do. Takže bych měl být k dispozici vždy, když vznikne naléhavá potřeba.

Jak bude fungovat poskytování vašich služeb v Nemocnici Hořovice?

Systém práce budeme v Nemocnici Hořovice teprve tvořit. Jak už jsem dříve naznačil, velmi důležitá je spolupráce s lékaři a sestrami. Lékař nebo sestra by si měli zafixovat, že taková služba zde existuje a kdo ji potřebuje. Například když lékař oznámí nemocnému špatnou zprávu, měl by následně zavolat kaplana, aby mohl pacient své pocity s někým probrat. Klient by v téhle situaci neměl zůstávat sám.

Myslíte si, že u lidí je v dnešní době vůči duchovním službám jistá předpojatost?

V naší české mentalitě určitě. Například se sestra zeptá: „Paní, vy jste nějaká smutná, nechcete zavolat kaplana?“ A pacientka většinou reaguje: „Ne, ne, prosím vás, já ještě nechci umřít.“ Lidé si totiž někdy myslí, že kaplan chodí jen k těm, co umírají. Takhle jsem to vnímal na Ústecku, kde jsem pracoval. Přesto bylo více těch, kteří službu nemocničního kaplana pochopili správně a v nelehkých situacích života přijali naši pomoc. Důležitá je hlavně informovanost všech zainteresovaných stran, kdo nemocniční kaplan je a jaká je jeho role. Věřím, že se to i zde v hořovické nemocnici podaří.

 

Galerie

Nemocniční kaplan Zbyšek Jonczy je k dispozici v nemocnici vždy, když vznikne naléhavá potřeba.