K plánovanému příjmu do nemocnice je nutné doložit negativní test na COVID-19

5. 11. 2021

S ohledem na ochranu pacientů v nemocnici a našich zaměstnanců upozorňujeme všechny pacienty, kteří budou hospitalizováni v Nemocnici Hořovice, že u příjmu bude vyžadováno potvrzení o COVID-19.

Plánovaný příjem

Pacient, který není očkován proti nemoci COVID-19 doloží při příjmu k plánované hospitalizaci negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 3 dny. Pacient podstoupí RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 na vlastní náklady.

Osoby, které se nemohou očkovat proti onemocnění COVID-19; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), podstoupí v den přijetí k hospitalizaci RAT-antigenní test v odběrovém místě na parkovišti před NH. K RAT antigennímu testu budete objednáni naším personálem.

Očkovaný pacient, u kterého uplynulo:
• nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu,
nebo
• nejméně 14 dní od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu,
nebo
• nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podstoupí v den přijetí k hospitalizaci RAT-antigenní test v odběrovém místě na parkovišti před NH. K RAT antigennímu testu budete objednáni naším personálem.


Osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto tvrzení prokáže podstoupí v den přijetí k hospitalizaci RAT-antigenní test v odběrovém místě na parkovišti před NH. K RAT antigennímu testu budete objednáni naším personálem.

Akutní příjem

Všem pacientům v rámci akutního příjmu k hospitalizaci v NH bude proveden laboratorní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, vyjma situace, kdy pacient doloží:

• negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 3 dny,

nebo

• negativní výsledek RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 24 hodin.