Dlouhodobě hospitalizované děti nezůstávají pozadu

18. 1. 2023

Multidisciplinární tým následné intenzivní péče pro děti v Nemocnici Hořovice rozšířila Mgr. Jitka Svobodová, která působí jako speciální pedagog. V rámci poskytování komplexní péče o děti se speciálními potřebami jim zajišťuje přístup ke vzdělávání, o které by jinak přišly.

U těchto dětí je z nejrůznějších důvodů nutná dlouhodobá hospitalizace a intenzivní léčebná a ošetřovatelská péče, kterou nelze poskytovat v domácím prostředí. Díky zapojení speciálního pedagoga mohou děti s mnohými hendikepy rozvíjet své schopnosti. Speciální pedagog sestavuje pro každé dítě individuální vzdělávací plán a podporuje jeho schopnosti a nadání.

Na oddělení jsou hospitalizovány děti, u nichž je vedle intenzivní ošetřovatelské péče potřeba také dlouhodobá podpora některé životní funkce. Nejčastěji jde o podporu dýchání pomocí umělé plicní ventilace. To ale těmto dětem nebrání si hrát, radovat se, objevovat svět a vzdělávat se.

„Děti se speciálními potřebami si také chtějí hrát, radovat se a vzdělávat.“

Vrchní sestra oddělení NIP Mgr. Pavlína Hesounová shrnuje benefity této péče: „Původně přišla paní magistra Svobodová jako speciální pedagog zapojený do vzdělávání jedné naší pacientky. S podporou speciálních škol, vedení nemocnice i celého týmu oddělení NIP se podařilo zapojit ji i do péče o další pacienty. Teď se věnuje všem dvanácti dětem na oddělení. Tuto péči oceňují i rodiny nemocných pacientů a nejvíce děti samotné.

V současné době také zahajujeme projekt otevření speciální třídy, která bude spadat pod OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV. Zahájit provoz by měla ve školním roce 2023/2024. Díky této spolupráci bude navýšen počet pedagogických pracovníků pro potřeby dětských pacientů Nemocnice Hořovice.