Berounská zdravotnická škola hostila návštěvu ze země ohně a ledu, z Islandu. Součástí byla i prohlídka naší nemocnice

22. 11. 2021

Střední zdravotnická škola Beroun získala grant z Fondů EHP a v rámci Projektů mobilit navázala spolupráci se střední školou Fjölbrautaskoli Sudurnesja z Islandu. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi učiteli, výuka metodou CLIL, inspirace novými přístupy – vše ke zvýšení motivace k učení. V druhém listopadovém týdnu se uskutečnil studijní pobyt 4 islandských učitelek v Berouně.

Program byl rozmanitý, edukační a velmi přínosný pro obě participované strany. Potěšilo nás, že návštěvu přijali a přivítali na radnici i zástupci města Berouna, starostka Soňa Chalupová a místostarosta Dušan Tomčo. V průběhu týdne proběhly ve škole dva workshopy na téma Island a školský a zdravotnický systém na Islandu. Studenti tak měli možnost dozvědět se nové informace o této zajímavé zemi. Celý program návštěvy probíhal v anglickém jazyce, na závěr proběhla diskuse, studenti kladli zvídavé otázky. Byla názorně předvedena výuková metoda CLIL v hodinách první pomoci a ošetřovatelství, v laboratorních cvičeních z biologie a chemie a dalších předmětech.

Nejzajímavějším bodem programu se stala návštěva Nemocnice Hořovice, kde naši studenti vykonávají odbornou praxi. Islandská návštěva byla konsternována špičkovou úrovní a moderní vybaveností navštívených oddělení. Jsme potěšeni, že naši mezinárodní návštěvu vedení nemocnice velmi srdečně přivítalo a umožnilo nám nahlédnout do moderních prostor nemocnice. Setkání s učitelkami z islandské školy bylo pro učitele i studenty školy velkým přínosem, jak v oblasti vzdělávací, tak komunikační. Spolupráci mezi školami budeme nadále podporovat a rozvíjet.

Zdroj: Leona Machková, ředitelka SZŠ Beroun pro Berounský deník , 16. 11. 2021