Ambulance pro COVID-19 pozitivní pacienty

4. 11. 2020

COVID-19 pozitivní pacienti objednávající se na recepci na vyšetření budou objednáváni do nově zřízené ambulance.

 

Žádáme všechny COVID-19 pozitivní pacienty, kteří potřebují vyšetření, aby při objednávání do ambulance sdělili, že jsou COVID-19 pozitivní.

Tito pacienti budou vyšetřeni ve speciální ambulanci, kterou jsme pro tyto účely zřídili.

Vstup do této ambulance je umístěn v levém křídle hlavní budovy.