AKESO holding a Mindwalk spojují síly. Inovativní aplikace pro podporu psychického zdraví dostává finanční injekci

16. 5. 2022

Přední poskytovatel zdravotních služeb AKESO holding investuje do startupu Mindwalk. Investice dosahující výše 30 milionů korun je strategickým krokem skupiny, která se dlouhodobě snaží digitalizovat své služby.

Mindwalk je moderní, uživatelsky přívětivá digitální platforma, jejímž cílem je nabídnout pomoc klientům s mírnými a středně závažnými psychickými poruchami a podporu psychického zdraví a duševní pohody. Klient prochází aplikací, která ho v průběhu osmi až dvanácti týdnů provází na cestě k překonání potíží. Jednotlivé programy stojí na vědeckých základech a obsahují interaktivní prvky, které jsou pro uživatele zábavné a poutavé. Jednou týdně dostává klient také podporu od e-terapeuta. Programy se zaměřují i na prevenci vzniku psychických potíží u lidí, kteří prožívají velkou zátěž nebo se v minulosti s psychickými problémy potýkali.

Aplikaci Mindwalk společně vytvořili profesor Ján Praško, Jelena Holomany a jejich spolupracovníci. Profesor Ján Praško je přední český psychiatr a psychoterapeut. Momentálně působí jako vedoucí katedry psychoterapie v IPVZ a zastává i funkci předsedy České psychoterapeutické společnosti. Je autorem mnoha knih a příruček týkajících se psychologie a duševních onemocnění. Jelena Holomany studovala deset let v Londýně, kde podobné aplikace běžně fungují. Jsou nabízeny studentům i zaměstnancům pro podporu duševního zdraví a jako nástroj pro zvládání psychických problémů. Jedná se například o nadměrný stres, úzkosti různého typu, obsese, depresivní stavy nebo bezmoc v běžném životě či při zvládání tělesného onemocnění. „V České republice podobné řešení chybí, proto jsem se rozhodla vytvořit platformu, která by tyto služby nabízela. Cílem platformy je zpřístupnit vědecky ověřené e-terapeutické postupy lidem, kteří je potřebují,“ komentuje Jelena Holomany misi Mindwalku.

„Čekací doby na psychoterapii jsou dlouhé a e-terapeutické programy mohou pomoci celé řadě klientů, kteří prožívají nadměrný stres nebo se trápí lehčími a středně těžkými psychickými problémy. Plánujeme také tvorbu krátkých programů vycházejících z pozitivní psychologie. Ty se zaměřují na rozvoj pocitů pohody a štěstí nebo smysluplnosti života. Myslíme si totiž, že důležitou součástí duševního zdraví je i seberozvoj,“ říká profesor Praško a dodává, že digitalizace psychoterapie umožňuje snadnou dostupnost vědecky podložených intervencí. 

AKESO holding je strategickým partnerem Mindwalku. V nově budovaném Centru duševní rehabilitace (CDR) v Berouně bude Mindwalk digitální komponentou terapeutických programů. Smyslem budování CDR je vyplnění mezery v péči o pacienty nejen na úrovni regionu, kde se jedná zejména o akutní pacienty, ale i na celostátní úrovni, která se bude týkat skupiny pacientů, pro něž u nás chybí rozvinutá specializovaná péče. CDR bude nabízet široké spektrum psychiatrické péče, a to v komfortním prostředí a při využití nejmodernějších postupů a znalostí.

Centrum bude mít rozlohu 27,5 tisíc m2, přibližnou kapacitu 200 lůžek, vlastní divadlo, 25metrový bazén, saunu, multifunkční sál, uzavřenou halu na sport nebo lezeckou stěnu. Pro co nejvyšší komfort pacientů a jejich rodinných příslušníků nebudou chybět ani plně vybavené, moderní apartmány a velké podzemní parkoviště. Jednou z mnoha nadstandardních vymožeností bude i systém simulace denního svitu, který může významně přispět ke zlepšení psychického zdraví pacienta.

„Léčit tělo dokážeme celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba Centra nám umožní vedle péče o tělo a jeho rehabilitaci nabídnout i psychiatrickou a psychologickou péči lidem, kteří se potýkají právě s duševními obtížemi, kterých navíc rapidně přibývá. Doufám, že se naše zařízení stane třeba inspirací pro mladé lidi, aby se začali zajímat o studium psychiatrie a psychologie. Pokud se tak rozhodnou, mohou očekávat naši podporu. Například formou stipendijního programu, který v našich zdravotnických zařízeních nabízíme,“ říká Sotirios Zavalianis, majitel holdingu AKESO.

Propojení psychoterapeutických programů v CDR a Mindwalku zvyšuje kvalitu a dostupnost léčebné péče. Pacienti CDR budou moci využívat aplikaci Mindwalk jako doplněk psychoterapeutické i farmakoterapeutické léčby během hospitalizace či ambulantních docházek do CDR, ale i po opuštění kliniky v rámci udržování dobrého duševního zdraví a prevence návratu potíží. Programy se proto zaměřují i na prevenci dalších hospitalizací, zmírnění sebestigmatizace pacienta i na zmírnění stigmatizace pacienta rodinou a zkvalitnění spolupráce s klienty na všech stupních psychiatrické a psychoterapeutické péče. V rámci těchto programů bude kontinuálně probíhat také výzkum jejich účinnosti.

Galerie

Aplikaci Mindwalk společně vytvořili profesor Ján Praško (vlevo), Jelena Holomany (uprostřed) a jejich spolupracovníci za podpory našeho týmu, v čele s ředitelem rozvoje a inovací Františkem Vlčkem (vpravo).