Jdu na návštěvu

1 Obecné pokyny a informace

Návštěvy a doprovody pacientů

Návštěvy a doprovody pacientů v nemocnici jsou povoleny.

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, související s kontinuálně vzrůstajícím počtem nových případů onemocnění Covid-19, obnovujeme s platností od 19. 07. 2022 některé hygienické podmínky po navštěvující osoby hospitalizovaných pacientů:

  • Povinnost ochrany dýchací cest respirátor/nanorouška (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének po celou doby návštěvy u hospitalizovaného pacienta.
  • Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše jedné osoby.
  • Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška. 
  • Navštěvující osoba musí provádět hygienickou dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během svého pobytu v nemocnici.
  • Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva pouze jednoho pacienta v jednom čase.​

Lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli návštěvu odložit až na dobu, kdy příznaky zcela odezn​​í.

Zrovna tak po návratu ze zahraniční dovolené, zejména, pokud cestovatelé využili hromadné dopravní prostředky anebo se v rámci rekreace účastnili aktivit, při kterých byli bez ochranných prostředků dýchacích cest v blízkém kontaktu s větším počtem cizích lidí, doporučujeme s návštěvou nejméně 3-5 dní počkat. ​

 

 

 

Komunikace přes tablet:

Kontakt:

Bc. Hýlová Lada, zdravotně-sociální pracovnice Nemocnice Hořovice
tel. 702 204 703, mail: hylova@nemocnice-horovice.cz 

 

Příjem k hospitalizaci

Testování pacientů

K 28.02.2022 rušíme plošné vstupní testování při příjmu do nemocnice. V ojedinělých případech pouze na základě medicínské rozvahy operatéra. 

Diagnostická indikace je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

2 Podrobné pokyny dle oddělení

Prosím zvolte oddělení:

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Nemocnice Hořovice
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici, Horovice

4 Plán areálu nemocnice