Jdu na návštěvu

1 Obecné pokyny a informace

Omezení návštěv v době COVID-19

Návštěvy jsou povoleny každý den od 14:00 - 16:00.
Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva pouze jednoho pacienta v jednom čase.

 

Návštěvu lze uskutečnit jen za podmínky, že:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národní nebo evropský certifikát o provedeném očkování a u očkování uplynulo:
  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;
  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (test lze absolvovat v odběrovém místě na parkovišti před nemocnicí bez nutnosti objednání, odběrové místo je otevřeno ve všední dny).
 • Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
 • Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Každá osoba navštěvující pacienta má za povinnost použít ochranné pomůcky (viz balíček ochranných pomůcek pro návštěvy).

Povinnost zakoupení ochranných pomůcek pro doprovázející osoby se nevztahuje na návštěvy či doprovody na porodnici, oddělení šestinedělí a neonatologie.

 

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

2 Podrobné pokyny dle oddělení

Prosím zvolte oddělení:

48 min 56,1 km

 • Začátek Vaší cesty
 • Nemocnice Hořovice
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici, Horovice

4 Plán areálu nemocnice