Jdu na návštěvu

1 Obecné pokyny a informace

Omezení návštěv v době COVID-19

Návštěvy v NH jsou zakázány, vyjma:

 • souhlasu primáře oddělení nebo službu konajícího lékaře,
 • třetích osob u porodu,
 • nezletilých osob,
 • osob s omezenou svéprávností,
 • pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.


Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta prokáže, že splňuje následující podmínky:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní nebo evropský certifikát o provedeném očkování a u očkování uplynulo:
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto tvrzení prokáže.
 • Navštěvující osoba musí mít respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.
 • Navštěvující osoba musí provádět dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během svého pobytu v nemocnici.

Komunikace přes tablet:

Kontakt:

Bc. Hýlová Lada, zdravotně-sociální pracovnice Nemocnice Hořovice
tel. 702 204 703, mail: hylova@nemocnice-horovice.cz

 

 

Příjem k hospitalizaci

 

Plánovaný příjem

 

Pacient, který není očkován proti nemoci COVID-19 doloží při příjmu k plánované hospitalizaci negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 3 dny. Bez doložení negativního výsledku není možné pacienta k plánované hospitalizaci přijmout. Pacient podstoupí RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 na vlastní náklady.

Osoby, které se nemohou očkovat proti onemocnění COVID-19; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), podstoupí v den přijetí k hospitalizaci RAT-antigenní test v odběrovém místě na parkovišti před NH. K RAT antigennímu testu budete objednáni naším personálem.

Očkovaný pacient, u kterého uplynulo:

 • nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu,
 • nebo
 • nejméně 14 dní od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu,
 • nebo
 • nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu,

podstoupí v den přijetí k hospitalizaci antigenní test v odběrovém místě NH před nemocnicí.

Osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto tvrzení prokáže, podstoupí v den přijetí k hospitalizaci RAT-antigenní test v odběrovém místě na parkovišti před NH.

 

Akutní příjmy

 

Všem pacientům v rámci akutního příjmu k hospitalizaci v NH bude proveden laboratorní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, vyjma situace, kdy pacient doloží:

 • negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 3 dny,

nebo

 • negativní výsledek RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 24 hodin.


 

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

2 Podrobné pokyny dle oddělení

Prosím zvolte oddělení:

48 min 56,1 km

 • Začátek Vaší cesty
 • Nemocnice Hořovice
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici, Horovice

4 Plán areálu nemocnice