Jdu na návštěvu

1 Obecné pokyny a informace

Návštěvy a doprovody pacientů

Návštěvy a doprovody pacientů jsou povoleny.

Vzhledem k stále narůstající incidenci případů respiračního onemocnění v populaci (včetně nemoci COVID-19) s okamžitou platností ke dni 22.11.2023 nastavujeme restrikční opatření pro návštěvy pacientů a doprovody v NH.

Tímto prosíme veřejnost o striktní dodržování níže vypsaných pravidel.

Návštěvy:


Návštěvy pacientů jsou povoleny za níže uvedených podmínek:

 • Navštěvující osoba nesmí jevit žádné známky respiračního onemocnění.
 • Navštěvující osoba je povinna mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to respirátor (FFP2, KN 95), který brání šíření kapének. Dětem do 15 let věku postačí ústenka. 
 • Bez ochrany dýchacích cest, dle výše uvedených podmínek, nebude návštěva u pacienta umožněna.
 • Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše jedné osoby.
 • Navštěvující osoba musí provádět hygienickou dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během své přítomnosti v nemocnici.
 • Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva pouze jednoho pacienta v jednom čase.

Doprovázející osoby při porodu

 • V rámci pobytu rodičky na porodním sále je dovolena přítomnost 2 doprovázejících osob.
 • Doprovázející osoby nesmí jevit žádné známky respiračního onemocnění.
 • Pokud doprovázející osoby nejeví žádné známky respiračního onemocnění mohou pobývat na porodním pokoji bez ochrany dýchacích cest.
 • V případě podezření na výskyt respiračního onemocnění u doprovázejících osob má zdravotnický personál právo doprovázející osobu vybavit ochrannou dýchacích cest (respirátor FFP2, KN 95).
 • Doprovázející osoby musí provádět hygienickou dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během své přítomnosti v nemocnici.
 • Návštěvy na novorozeneckém oddělení

Návštěvy na novorozeneckém oddělení jsou povoleny za níže uvedených podmínek:

 • Navštěvující osoba nesmí jevit žádné známky respiračního onemocnění.
 • Návštěvy jsou povoleny otcům dítěte a sourozencům dítěte.
 • Navštěvující osoba je povinna mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2/KN 95/ústenka), který brání šíření kapének. Dětem do 15 let věku postačí ústenka. 
 • Navštěvující osoba musí provádět hygienickou dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během své přítomnosti v nemocnici.

Doprovázející osoby hospitalizovaného pacienta:

 • Doprovázející osoba nesmí jevit žádné známky respiračního onemocnění.
 • Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše jedné doprovázející osoby.
 • Doprovázející osoba musí provádět hygienickou dezinfekci rukou opakovaně během svého pobytu v nemocnici.
 • Pokud doprovázející osoby nejeví žádné známky respiračního onemocnění mohou pobývat na pokoji pacienta bez ochrany dýchacích cest.
 • V případě podezření na výskyt respiračního onemocnění u doprovázejících osob má zdravotnický personál právo doprovázející osobu vybavit ochrannou dýchacích cest (respirátor FFP2, KN 95).

Děkujeme za pochopení. 

 

Příjem k hospitalizaci

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Informační tiskopis pro pacienty s demencí či podobnou nemocí

Tiskopis je určen rodinným příslušníkům pacientů s demencí či podobnou nemocí.
Doporučujeme mít připravený vyplněný tiskopis pro případ převozu pacienta do zdravotnického zařízení.
Informace nám pomohou během příjmu k hospitalizaci. 
Informační tiskopis při nástupu do nemocnice.pdf

Ceníky

2 Podrobné pokyny dle oddělení

Prosím zvolte oddělení:

48 min 56,1 km

 • Začátek Vaší cesty
 • Nemocnice Hořovice
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici, Horovice

4 Plán areálu nemocnice