Budu hospitalizován

1 Obecné pokyny a informace

Příjem k hospitalizaci

 

Plánovaný příjem

 

Pacient, který není očkován proti nemoci COVID-19 doloží při příjmu k plánované hospitalizaci negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 3 dny. Bez doložení negativního výsledku není možné pacienta k plánované hospitalizaci přijmout. Pacient podstoupí RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 na vlastní náklady.

Osoby, které se nemohou očkovat proti onemocnění COVID-19; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), podstoupí v den přijetí k hospitalizaci RAT-antigenní test v odběrovém místě na parkovišti před NH. K RAT antigennímu testu budete objednáni naším personálem.

Očkovaný pacient, u kterého uplynulo:

  • nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu,
  • nebo
  • nejméně 14 dní od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu,
  • nebo
  • nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu,

podstoupí v den přijetí k hospitalizaci antigenní test v odběrovém místě NH před nemocnicí.

Osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto tvrzení prokáže, podstoupí v den přijetí k hospitalizaci RAT-antigenní test v odběrovém místě na parkovišti před NH.

 

Akutní příjmy

 

Všem pacientům v rámci akutního příjmu k hospitalizaci v NH bude proveden laboratorní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, vyjma situace, kdy pacient doloží:

  • negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 3 dny,

nebo

  • negativní výsledek RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 24 hodin.


 

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Vnitřní řád

Práva a povinnosti pacientů

2 Podrobné pokyny dle oddělení

Prosím zvolte oddělení:

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Nemocnice Hořovice
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici, Horovice

4 Plán areálu nemocnice