Zrušení omezení návštěv

11. 3. 2019

Na základě klesající tendence výskytu respiračních onemocnění ve Středočeském kraji rušíme zákaz/omezení návštěv.