Změna režimu ambulantního provozu

16. 3. 2020

Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci v ČR a omezenému počtu ochranných pomůcek jsme se rozhodli k těmto opatřením:

Pacienti – ambulance

Žádáme pacienty, kteří jsou objednáni na ambulance, aby svou návštěvu zvážili a snažili se návštěvu omezit, vzhledem k níže uvedenému:

  • žádáme pacienty, kteří cítí projevy horečnatého onemocnění nebo kašle, či se s takovými lidmi setkali v posledních 14 dnech, aby kontaktovali přímo svého praktického lékaře nebo linku 112 a návštěvu v ambulanci vynechali
  • žádáme pacienty, kteří potřebují napsat lékový recept nebo přicházejí na pravidelnou kontrolu, aby místo návštěvy ambulance nejprve kontaktovali lékaře telefonicky
  • pokud si nejste nutností návštěvy ambulance jisti, též telefonicky kontaktujte lékaře ambulance - buď přímo nebo přes tel. linku 14 500
  • podle domluvy s ošetřujícím lékařem budete přeobjednáni na jiný termín

Pacienti – plánovaná operativa

Pokud jdete na plánovanou operaci, zatím se operativa neredukuje. Dbejte prosím důsledně na anamnestická data – tzn. zda netrpíte horečnatým onemocněním, kašlem nebo jinými příznaky připomínající chřipkové onemocnění. Pokud jste se v posledních 14 dnech setkali s člověkem, trpícím těmito příznaky nebo pobývajícím v rizikové cizině, oznamte toto telefonicky příjímacímu lékaři před vstupem do nemocnice.

 

Stále platí přísný zákaz návštěv v celém areálu nemocnice.
Kavárna v areálu nemocnice je až do odvolání uzavřena. Lékárna je k dispozici dle otevíracích hodin.

 

Děkujeme za pochopení.