Zákaz návštěv v Nemocnici Hořovice

1. 11. 2021

Zákaz návštěv platí od 21. 10. 2021.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od 21. 10. 2021 v Nemocnici Hořovice režim zákazu návštěv na všech odděleních nemocnice.

Návštěvy v NH jsou zakázány, vyjma:

 • souhlasu primáře oddělení nebo službu konajícího lékaře,
 • třetích osob u porodu,
 • nezletilých osob,
 • osob s omezenou svéprávností,
 • pacientů s nevyléčitelným onemocněním.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta prokáže, že splňuje jednu z následujících podmínek:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní nebo evropský certifikát o provedeném očkování a u očkování uplynulo:
  od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní,
  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní.
 • Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto tvrzení prokáže.

Děkujeme za pochopení.