Z darování krve se stala školní tradice

4. 12. 2023

Transfúzní oddělní Nemocnice Hořovice je největší odběrové centrum ve Středočeském kraji. Pravidelně zásobuje řadu pražských nemocnic tou nejvzácnější tekutinou, krví. V registru hořovického transfuzního oddělení je zapsáno přes 5 000 čestných dárců a stále jich přibývá. Velké díky patří mimo jiné i středním školám, které své studenty k pravidelnému dárcovství vedou a připomínají jim tím, jak je tato aktivita důležitá.

Jednou z takových škol, jež do hořovické transfúzní stanice pravidelně dochází, je Střední zdravotnická škola Beroun, která chodí se svými studenty darovat krev pravidelně dvakrát do roka.

V letošní podzimní odběrové akci dorazilo do Hořovic 31 studentů a společně s nimi přijely tři paní učitelky, a dokonce i dvě maminky žáků,“ chválí si hojnou účast vedoucí sestra Jana Šrámková.

Střední zdravotnická škola Beroun má v darování krve už dlouholetou tradici a dle slov pedagogů je pro to zcela pochopitelný důvod. Kdo jiný by měl tuto osvětu mezi své studenty šířit než právě zdravotnická škola. „Do transfúzní stanice chodí studenti z oboru praktická sestra, ale i studenti přímo ze zdravotního lycea. Darování krve je blízké jejich oboru vzdělání, a proto s nadšením tuto aktivitu podporují. Díky svému odhodlání a zájmu pro věc dokáží přivést k dárcovství krve i své vrstevníky, kteří se často o možnosti dárcovství nemají jak dozvědět,“ uvádí paní učitelka Sitarová.

Řady dárců se tak rozrůstají i o mladší ročníky, což je právě často díky studentům, které k tomu vede přímo škola. Školy své aktivity komunikují s veřejností přes sociální sítě a mladí lidé tak mají možnost snadno si tyto informace nasdílet.

Darovat krev jezdí především studenti 3. a 4. ročníku, podmínkou pro odběr je dosažení 18. roku, a stejně jako zaměstnancům náleží v den odběru volno ze zaměstnání, i studenti dostanou za odměnu od pedagogů volno ze školy.

Ve stejný den, kdy do transfúzní stanice Hořovice dorazila Střední zdravotnická škola Beroun, přišel na svůj 80. odběr v řadě i pan Karel Vršecký z blízké obce Tihava. Patří mu velké uznání a díky. Na otázku, co ho k pravidelnému dárcovství vedlo a nadále ho i motivuje, skromně dodává, že chce jen trochu pomoci. „Když by bylo více lidí jako je pan Vršecký, byly by krevní banky plné. Nikdo z nás neví, kdy bude krev sám potřebovat,“ uzavírá tento úspěšný den paní Šrámková.

Transfúzní stanice Hořovice by ráda touto cestou poděkovala všem svým dárcům za vzornou a obětavou spolupráci a popřála jim pohodový adventní čas.

Galerie