Výstavba nového parkoviště vstupuje do finální fáze

25. 10. 2017

Dlouho očekávána výstavba parkoviště pro pacienty a návštěvníky hořovické nemocnice vstoupila do finálního stadia. Nové parkoviště bude splňovat nejnovější požadavky na bezbariérové užívání. Disponovat bude zhruba dvěma sty parkovacími místy. Jeho existence tak vyřeší dnes složitou dopravní situaci v okolí nemocnice.

Nové parkoviště se staví na pozemcích, z nichž jeden poskytlo město. Plány na jeho vybudování musely být několikrát revidovány kvůli zdlouhavému schvalovacímu řízení a také rozsáhlým změnám projektové dokumentace.

„V minulých týdnech proběhlo navážení podkladových štěrkových vrstev a srovnání do projektem předepsaných spádů. V současné době probíhá pokládka silničních a chodníkových obrubníků,“ popisuje průběh prací na parkovišti Ing. Pavel Staňa. Na první listopadový týden je pak plánována, v souvislosti i s tím jaké bude počasí, pokládka asfaltových vrstev. „Následovat bude pokládka betonových dlažeb chodníků, instalace dopravního značení a v poslední fázi instalace parkovacího systému včetně terénních a sadových úprav okolí,“ dodává Ing. Staňa.

Navrhované parkoviště bude přístupné z místní komunikace K nemocnici. Bude mít jeden vjezd a výjezd a jeho kapacita bude čítat 208 parkovacích míst. „Rozpočet výstavby se pohybuje okolo 15 milionů korun,“ uvádí Ing. Sotirios Zavalianis, majitel hořovické nemocnice, který ujišťuje, že parkoviště bude uvedeno do provozu ještě během tohoto roku.

Podle Ing. Ondřeje Nesměráka, projektanta parkoviště, bude na příjezdové komunikaci umístěn parkovací systém se závorami. Vnitřní obousměrná komunikace je navržena v šířce šesti metrů. Konstrukční vrstvu parkoviště bude tvořit asfalt, chodníky budou ze zámkové dlažby.

„Parkoviště bude mít také normám odpovídající počet stání pro vozidla osob s omezenou možností pohybu a dále pak stání vyhrazená pro matky s kočárkem. Ostatní místa pro parkování jsou navržena v základním rozměru 5,0 m x 2,5 m,“ doplnil Ing. Nesměrák.

Konečnou podobu parkoviště můžete vidět níže na vizualizaci. (viz fotogalerie)

Galerie