Vychází nové číslo magazínu NÉA

13. 12. 2021

Příjemné prostředí pro pacienty a ulehčení práce lékařům, ale také důraz na psychické zdraví české společnosti – to vše jsou priority, na které se aktuálně zaměřujeme. A zároveň jsou to témata, která bychom vám rádi představili prostřednictvím dalšího vydání časopisu NÉA.

Většinu počítačových systémů si vyvíjíme sami a o tom, jak bude vypadat nemocnice v budoucnosti, jsme si povídali s vedoucím našeho IT vývoje Petrem Šmídem. V hlavním rozhovoru tohoto čísla vám představí využití moderních technologií v léčbě i v provozu našich zařízení. Dočtete se také o nově vznikajícím datovém centru a o tom, jaký význam má pro nás bezpečnost dat.

Velkým tématem tohoto čísla je psychické zdraví české společnosti. Probíhající pandemie má na naše zdraví prokazatelně významný dopad. Objevují se deprese, úzkosti, poru­chy spánku, ale také sebevražedné myšlenky nebo zmatenost, která pak může uspíšit některá neurodege­nerativní onemocnění, jako třeba Alzheimerovu chorobu. Nepotýkáme se tedy jen s virovou pandemií, ale v dlouhodobém měřítku právě s pandemií psychických onemocnění. Lidí s duševními obtížemi rapidně přibývá. Každý třetí Čech dnes bojuje s psychickými problémy, ale v České republice je toto téma stále tabuizované. Právě proto vzniká projekt Centra duševní rehabilitace, který se nyní realizuje v Berouně. Věříme, že vybudujeme nejmodernější psychiatrické zařízení v Evropě, které nám pomůže destigmatizovat psychiatrickou péči. O tom, jak bude nové centrum vypadat, se dočtete na stránkách našeho časopisu.

V novém čísle se také dozvíte o špičkovém vybavení, kterým disponuje Onkologické a radiologické centrum Multiscan, nebo o výstavbě nemocnice nové generace v Hořovicích.

O svých zkušenostech s péčí v Rehabilitační nemocnici Beroun vypráví charismatický herec Tomáš Hanák. Vánoční naladění jistě přinese rozhovor s  primářem onkologie Martinem Šmakalem, který vypráví mimo jiné také o své sběratelské vášni pro betlémy.

Přejeme vám příjemné čtení a pokud možno klidné dny v posledním měsíci tohoto roku.

NÉA - podzim 2021