Vstup do nemocnice hlídá robot Pepper

6. 11. 2020

Ve snaze o větší ochranu zaměstnanců a pacientů naší nemocnice jsme přistoupili k důraznější kontrole u vstupu do nemocnice. Vstup do nemocnice je umístěn před centrálním příjmem s cílem zachytit co nejvyšší počet osob s onemocněním COVID-19.

„V prostorách nově zřízeného vstupu vám bude změřena teplota a vydezinfikovány ruce. Celý proces je navíc hlídán kamerovým systémem,“ popsal Tomáš Petsinis, provozně-technický náměstek Nemocnice Hořovice.

U vstupu jsme navíc umístili robota, který vás bude instruovat o krocích, které musíte před vstupem udělat:

KROK 1 - Změření teploty pomocí termokamery, kdy musíte umístit svůj obličej před obrazovku termokamery tak, aby vám byla teplota správně snímána.

KROK 2 – Automatická dezinfekce rukou.

„Toto je první fáze zefektivnění kontroly u hlavního vstupu. V nejbližší době plánujeme ještě umístit do těchto prostor monitory, které budou určeny pro elektronickou registraci příchozích,“ dodal Tomáš Petsinis.

Vstup mimo buňku je umožněn jen pro sanitní vozy a imobilní osoby.

Doprovody pacientů do nemocnice jsou nadále povoleny jen u dětí, imobilních nebo nesvéprávných osob jdoucích na vyšetření nebo k hospitalizaci, v počtu jedné osoby. Další individuální výjimky může povolit jen primář oddělení či ošetřující lékař pacienta, přičemž návštěva může být povolena pouze jedné osobě na vícelůžkovém pokoji.

 

Galerie

Robot Pepper vám řekne jak postupovat, aby jste prošli hlavním vstupem do nemocnice.
Hlavní vstup do nemocnice je umístěn před centrálním příjmem.