Volby prezidenta České republiky v nemocnici

20. 12. 2022

Prosíme všechny pacienty, kteří mají plánovanou hospitalizaci v nemocnici kolem termínu voleb prezidenta České republiky a chtějí volit, aby si zajistili voličský průkaz.

Naší snahou a povinností je zajistit zdárný a klidný průběh volby pro občany, kteří z důvodu hospitalizace nemohou uplatnit svoje volební právo v místě trvalého pobytu a chtějí se volby účastnit ve volebním okrsku, ve kterém se nalézá naše nemocnice.

Volba prezidenta republiky připadá na dny 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo na dny 27. a 28. ledna 2023).

Doporučujeme proto všem rodičkám, které mají v těchto dnech předpokládaný termín porodu a všem pacientům, kteří mají plánovanou hospitalizaci, aby si zajistili voličský průkaz, který jim umožní volit v nemocnici. Tuto skutečnost prosím nahlaste na příslušném oddělení příjmové sestře.