Více umělé inteligence i 3D tisku, předpovídá budoucnost medicíny nový náměstek

14. 3. 2022

Nadšený ekolog a zkušený manažer. To je Tomáš Kadlec, který se v létě stal technickým náměstkem Nemocnice Hořovice. Ve funkci si ještě pořád zvyká, ale už teď si péči mimo jiné o více než 6 000 nejrůznějších přístrojů, které slouží k poskytování špičkových služeb pro pacienty, pochvaluje.

Co mají podle vás společného medicína a technika?
Z mého technického pohledu má technika medicíně sloužit a pomáhat jí posouvat se dále. A zároveň je budoucnost medicíny na technice dost závislá, ostatně stejně jako i jiná odvětví, kterými se člověk zabývá.
 
Určitě máte na své pozici velké plány do budoucna. Shrnul byste novinky, které do nemocnice přinášíte?
Jsem tu celkem krátce, takže se stále dost věcí a procesů učím. Zatím se snažím využít zkušeností především z předchozích pracovních pozic, které jdou hned aplikovat, např. v optimalizaci odpadového hospodářství nebo v nastavení postupů v evidenci a plánování technických procesů s ohledem na stále se rozšiřující služby nemocnice a výhledem vyšších nároků do budoucna.
 
Máte na starosti technické vybavení jedné z nejlepších nemocnic v Česku. Co vše si pod tím může laik představit?
Určitě nejvíce péče zatím věnuji zdravotnickým prostředkům, tzn. veškerým nástrojům, přístrojům, pomůckám a zařízením určeným pro diagnostické nebo léčebné účely (kromě spotřebního materiálu). Pro zajímavost, momentálně jde zhruba o 6 000 zařízení a přístrojů, které vyžadují neustálou kontrolu, servis a obnovu. Dále pod technické oddělení spadá dohled a zajištění chodu např. kotelny, náhradních zdrojů energie, klimatizací, tlakových nádob, odpadového hospodářství a dalších technických částí nemocnice. To hlavně ve spolupráci s úžasným týmem oddělení údržby.
 
Kam si myslíte, že technologie v nejbližších letech posunou prostředí, které dnes běžně známe z návštěv u doktora?
Z mého pohledu vidím budoucnost technologického vybavení nemocnic v rozšíření využití umělé inteligence a také masivnější použitelnosti 3D tisku pro různé druhy implantátů, protéz nebo modelů a šablon.
 
Působil jste jako manažer v několika společnostech různého zaměření. Co vás profesně přivedlo zrovna do zdravotnictví?
Vnímám to jako výsledek nasbíraných zkušeností a svého dosavadního snažení najít obor a náplň práce, které jsou pro mě zajímavé, inspirativní, prestižní a splňují další možnosti pro rozvoj –⁠ jak profesní, tak lidský.
 
Vystudoval jste ekologii. Která témata vás v souvislosti s životním prostředím nejvíce zajímají?
Většina hlavních témat je teď dost aktuálních a hlavně navzájem provázaných, ale nejvíce mě asi zajímá vývoj moderních technologií pro zajištění získávání energie z obnovitelných zdrojů, dále pak směřování odpadového hospodářství a také celosvětová politika reagující na současnou už opravdu akutní potřebu změny přístupu k využívání naší planety.
 
Kdybyste měl najít tři slova, která vás vystihují, která by to byla?
To je otázka spíš asi na manželku… ale to bych se trochu bál. :-) První, co mě napadlo, je manžel, táta, sportovec. V tom je asi vše.
 

Galerie

Tomáš Kadlec Vystudoval management ve stavebnictví na ČVUT a aplikovanou ekologii na ČZU. Prošel si několika zajímavými pozicemi: staral se o prodej ve společnostech, jako jsou SAFINA či Marius Pedersen. V srpnu posílil manažerské řady Nemocnice Hořovice