V roce 2022 budeme přistupovat k dalšímu strategickému rozšíření nemocnice

31. 12. 2021

Rozvoj nemocnice nebyl pozastaven ani covidovou epidemií. Jaký byl letošní rok a jaké jsou plány v roce 2022 v Nemocnici Hořovice popsal ředitel nemocnice MUDr. Michal Průša.

Letošní rok stejně jako minulý byl poznamenaný covidovou epidemií. Nemocnice se s ní potýká již druhým rokem, to však neznamená, že se dále nerozvíjí. Naopak, jak jste si již určitě všimli, v nemocnici a jejím okolí probíhají další usilovné práce.

Poté, co se podařilo zrenovovat celou budovu nemocnice a upravit její okolí, včetně příjezdových komunikací a parkoviště pro pacienty, jsme z rozhodnutí pana majitele přistoupili k dalšímu strategickému rozšíření nemocnice. Důvodem, který nás těší, je, že nemocnice vyčerpala své prostorové kapacity a v současnosti nemáme možnost kapacitně rozšiřovat naší péči. Tato příznivá zpráva je ale zároveň závazkem k tomu, abychom zajistili do budoucna pro potřeby našich pacientů další nová lůžka, operační sály a ambulance.

V letošním roce jsme proto začali se stavbou nové části nemocnice, která bude velmi moderní a do budoucna plně uspokojí zájem pacientů o ošetření v našem zařízení. S novou budovou a příchodem dalších zaměstnanců bude rozšířeno i zázemí pro zaměstnance, například bude zahájena další etapa výstavby zaměstnaneckých bytů a rozšířena dětská skupina, kde se staráme o děti zaměstnanců.

Kromě našeho hlavního plánu v rozšíření nemocnice, jsme zahájili i další projekty.

Činnost Nemocnice Hořovice se rozšířila i do hlavního města. V Praze v Nových Butovicích vniklo nové Diagnostické centrum, které se zatím soustředí na několik oborů. Do projektu se zapojují i odborníci z naší nemocnice a slouží tak i k ambulantnímu ošetření pacientů, kteří byli léčeni v nemocnici v Hořovicích. V blízké budoucnosti je počítáno se vznikem větší polikliniky v Praze 13, která bude mít také přímou návaznost na Nemocnici Hořovice.

K dalším změnám uvnitř areálu nemocnice patří přemístění parkoviště pro zaměstnance, z důvodu výše uvedeného rozšíření budovy a připravované další etapy výstavby bytů pro zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že je před námi významné rozšíření nemocnice, hledáme již v tuto dobu nové spolupracovníky, nejen ve zdravotnických oborech, ale i v oborech technických, administrativních a jiných. Myslím, že se pro schopné a kreativní lidi otevírají skvělé pracovní možnosti ve velké nové nemocnici.

V tomto roce byla dokončena koupě zchátralé budovy Zdravotního ústavu v areálu nemocnice, která byla po ukončení provozu zbourána. V současnosti probíhají práce na základech nové budovy, která bude plnit funkci administrativního centra nemocnice. Před demolicí jsme využili těchto prostor a na několik měsíců jsme zde vybudovali očkovací centrum, kde jsme během letošního roku podali přibližně 55 tisíc očkovacích dávek proti COVID-19.

Jak už jsem v úvodu řekl, chod nemocnice byl v posledních dvou letech významně ovlivněn probíhajícími epidemiemi COVID-19, které ji ovlivnily v několika oblastech.

Začnu asi tou v médiích nejméně zmiňovanou, ale pro mě jako ředitele nemocnice velmi důležitou, což je otázka zdravotního personálu. V prvních měsících epidemie bylo mojí hlavní obavou zajištění bezpečnosti zaměstnanců při významném nedostatku ochranných pomůcek, později i zabezpečení provozu při vzrůstajícím počtu nakažených mezi personálem. V dalších fázích pak dominovala obava z reálné únavy a vyčerpání pracovníků při jejich enormním nasazení během epidemie. V současné době převládá hrdost nad tím, jak zdravotníci zvládli vše s grácií a víra, že tato abnormální situace již brzy skončí.

Hlavní činností nemocnice je zajistit zdravotní péči o obyvatelstvo, což ji plně vytěžuje v dobách necovidových, ale tuto funkci jsme museli vykonávat i v době, kdy téměř celá nemocnice byla zaplněna infekčními pacienty. Myslím, že se nám po celou dobu dařilo skloubit zachování základní potřebné všeobecné péče s velmi kvalitním ošetřením covidových pacientů, od těch, kteří jen potřebovali lůžko a kyslík, po ty, kteří skončili v umělém spánku na plicní ventilaci a dialýze.

Na jaře příštího roku se budeme jistě potýkat s další vlnou epidemie. Dosud plně netušíme jaký vliv na vývoj epidemie bude mít nová mutace Omicron. V tomto kontextu bych rád využil této příležitosti a všem doporučil přeočkování třetí dávkou, která dle dostupných informací, významně zvyšuje ochranu i proti této nové variantě viru. Nemocnice Hořovice se pokusí najít prostory pro očkovací centrum a doufám, že se nám podaří pro potřeby obyvatelstva během začátku příštího roku znovuotevřít centrum v Hořovicích.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál šťastný a snad i klidnější celý nový rok a doufám, že se budete potkávat se zdravotníky jen mimo prostor nemocnice.

MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice