Uspořádali jsme osvětovou akci o prevenci karcinomu prsu

17. 3. 2017

Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění u českých žen. Této smutné statistice se nevymyká ani Hořovicko a Berounsko. S léčbou tohoto onkologického onemocnění se často zabývají i v hořovické nemocnici. Proto lékaři jejího interního oddělení a onkologického stacionáře, ve spolupráci s pacientskou organizací Mamma HELP, organizovali pro veřejnosti osvětovou akci „Rakovina prsu: Konec nebo začátek?“, která se konala ve středu 15. března 2017 v klubu Labe.

„Jelikož věříme, že úlohou naší nemocnice není jen kvalitně léčit, ale také provádět prevenci a osvětu, připravili jsme tuto kulturně – osvětovou akci, ve které se snažíme spojit užitečné s příjemným,“ řekla MUDr. Jana Ziková, lékařka hořovické Interny, která přítomné hosty a kolegy přivítala.

Přednášky lékařů byly zaměřeny na možnosti prevence a léčby rakoviny prsu. Například přednáška MUDr. Markéty Veverkové, primářky interního oddělení, měla „smutný obsah“, protože se týkala případů onkologických pacientek, se kterými se na oddělení setkávají. Hořovická primářka též zdůraznila význam prevence pro záchyt a včasnou léčbu tohoto onemocnění.

Primář onkologického stacionáře MUDr. Martin Šmakal zdůraznil, že se statistické údaje z Berounska a Hořovicka nijak nevymykají z průměru celorepublikové statistiky.  „Mým pacientkám chci sdělit toto: nejste v tom samy, jsou s vámi vaše rodiny. Stará se o vás tým lékařů a sestřiček a necítíme to tak, že bychom byli každý na jiné straně," uvedl primář, který je přesvědčený o tom, že lze společně odstranit strach z nádorového onemocnění.

Posléze na pódiu vystoupila Olga Růžičková, která přítomné seznámila s činností největší pacientské organizace Mamma HELP. Tato organizace poskytuje všestrannou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Po skončení oficiální části programu delegátky organizace Mamma HELPu přítomným vysvětlily správný postup při samovyšetření prsu, včetně nácviku na fantomovém modelu prsu (viz foto).

Návštěvníky večerem provázeli nejen hořovičtí lékaři, ale nechyběl ani kulturní program. V Labi zazpívaly sestry Martha a Tena Eleftheriadu. Na závěr akce MUDr. Michal Průša, ředitel hořovické nemocnice, poděkoval hostům za účast a růžemi odměnil všechny účinkující.

Galerie