Setkání radních Středočeského kraje s vedením nemocnice

12. 4. 2019

V rámci cyklu výjezdů zástupců vedení Středočeského kraje do regionů jsme u nás v nemocnici přivítali radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) a radního pro oblast majetku a ICT Josefa Řiháka (ČSSD).

 

„Zástupcům Středočeského kraje jsme představili koncepci paliativní péče v naší nemocnici s důrazem na paliativní péči dětskou. Navštívili jsme Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče pro děti, které jsme otevřeli v nemocnici na podzim minulého roku a Oddělení následné intenzivní péče pro děti, které je umístěno v novém pavilonu nemocnice a které se svými třinácti moderně vybavenými lůžky, které jsou vybaveny zdravotnickou technikou nejvyšší možné úrovně, patří mezi nejlepší zařízení svého druhu v České republice,“ říká k setkání MUDr. Michal Průša, ředitel hořovické nemocnice.

„Soukromá regionální nemocnice v Hořovicích poskytuje velmi širokou nabídku služeb například i pro dětské pacienty, a to od porodnického oddělení přes oddělení následné intenzivní péče pro děti až po dlouhodobou ošetřovatelskou péči,“ vyzdvihl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk, CSc. „V nemocnicích, které spravuje kraj, zřizujeme specializovaná paliativní oddělení. Tento typ péče se v poslední době rychle rozvíjí a spolupráce mezi krajskými a soukromými zařízeními je důležitá,“ dodal radní. Zástupci Středočeského kraje si také prohlédli paliativní lůžka, které jsou umístěny na interním oddělení. 

Galerie

Radní Středočeského kraje Robert Bezděk při prohlídce Oddělení následné intenzivní péče pro děti