Seminář pediatrů

21. 11. 2017

V úterý 14. listopadu proběhl v prostorách hořovické nemocnice seminář zaměřený na ambulantní složku dětského oddělení. Účastnilo se ho celkem 25 pediatrů, nejen z hořovické nemocnice, ale zejména z oblasti celého Berounska a Hořovicka.

Přítomné přivítala MUDr. Mahulena Mojžíšová, primářka dětského oddělení, a její zástupkyně MUDr. Denisa Creasy. (viz úvodní foto) „Spolupráci s registrujícími praktickými lékaři považuji za zcela stěžejní pro dobré fungování komplexní péče o dětské pacienty v našem regionu. I z tohoto důvodu v naší nemocnici pořádáme pravidelně semináře, které se věnují problematice dětského věku z různých pohledů a v širokých souvislostech. Troufnu si říci, že jsou tradičně na velmi vysoké odborné úrovni a vždy se na nich dozvíme nejen novinky, ale i velmi praktické informace z daného oboru,“ uvedla MUDr. Mahulena Mojžíšová.  

Během semináře zazněly novinky týkající se provozu ambulancí dětského oddělení. MUDr. Michal Malina PhD., vedoucí lékař lůžkové části dětského oddělení, přednesl příspěvek shrnující problematiku pomočování u dětí, jejího vyšetřování a možné léčby. Neméně zajímavým byl příspěvek MUDr. Petra Mašáta, PhD., shrnující nejčastější ortopedické problémy dětského věku. Po přestávce, během které probíhala čilá diskuze, zazněla prezentace MUDr. Leoše Teslíka vystihující komplexně gynekologickou problematiku dětského a adolescentního věku.

Galerie