„Sehraný tým musí všechny situace na porodním sále precizně zvládnout,“ říká MUDr. Věra Pavlů

2. 8. 2018

Porodnice U Sluneční brány zaznamenala ke konci července několik nových rekordů. Malý Richard z Prahy, který se narodil 20. července, je letošní tisící miminko. Narodil se přesně o dva týdny dříve v porovnání s loňským tisícím miminkem. „Popularita naší porodnice je budována dlouhé roky, je za ní mnoho práce našich lékařů, porodních asistentek i ostatního personálu,“ komentuje oblíbenost Hořovic mezi rodičkami MUDr. Věra Pavlů, vedoucí lékařka hořovické porodnice.

„V letošním roce máme k poslednímu červenci 1058 porodů, což je o 79 porodů více než k poslednímu červenci minulého roku,“ říká Mgr. Pavla Fikarová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení.  

„Naši porodníci i porodní asistentky se snaží s rodičkami vlídně komunikovat, snaží se jim vyhovět v jejich přáních, podpořit je, chovat se empaticky. A tímto přístupem se postupně buduje skvělá pověst naší porodnice, ke které také nemalou měrou přispívá zázemí naší neonatologie. Díky neonatologické péči na vysoké úrovni zde můžeme rodit ženy již od 30. týdne gravidity,“ vysvětluje důvody popularity hořovické porodnice MUDr. Věra Pavlů.

Podle statistiky neonatologického oddělení od začátku letošního roku v Hořovicích přišlo na svět celkem 1063 dětí. Z toho 491 holek a 572 kluků. Do konce července jsme zaznamenali šest párů dvojčat.

Zvýšený, respektive stále rostoucí počet porodů, jistě zvyšuje nároky na veškerý personál na porodních sálech. „Někdy opravdu nevím, kde mi hlava stojí. Naše práce je však týmová a sehraný tým musí všechny situace na porodním sále precizně zvládnout  a také zvládá,“ komentuje situaci v porodních sálech doktorka Pavlů.

V letních měsících se tradičně rodí nejvíc miminek. Tuto skutečnost potvrzuje i letošní statistika hořovické porodnice. Červenec byl z toho hlediska nejplodnější měsíc se 170 narozenými miminky, zatímco červen se řadí na druhém místě se 160 narozenými dětmi. Na otázku jestli existuje nějaké vědecké vysvětlení, proč je v letních měsících porodnost vyšší, doktorka Pavlů konstatuje, že nic takového neexistuje. „Pravdou ale je, že při výrazných meteorologických změnách pravidelně registrujeme větší příliv rodiček.  A můžeme ho očekávat před  bouřkou či po bouřce  nebo i během ní. Jak je vidět, v porodnictví je toho ještě mnoho neprobádaného,“ vysvětluje hořovická lékařka.

Do porodnice U Sluneční brány, největší ve středních Čechách, jezdí za kvalitní péčí nastávající maminky nejen z celého Berounska, ale i ze širokého okolí.  „Z celkového počtu rodiček od počátku roku je 20 % z Prahy či jejího blízkého okolí a dalších 20%  z různých oblastí Středočeského a Plzeňského kraje. Rodičky z Prahy preferují porod v klidnějším prostředí naší porodnice a nemrzí je dojíždět i na kontroly v posledních týdnech těhotenství do našich prenatálních poraden,“ dodává doktorka Pavlů.                       

Galerie