Rozšiřujeme unikátní oddělení pro chronicky nemocné děti

28. 4. 2017

Projekt dětského OCHRIPu byl zrealizován na jaře roku 2014 a od té doby již tři roky úspěšně plní funkci zdravotnického zařízení pro chronicky nemocné děti. Hořovické oddělení je první svého druhu v republice a do současné doby se k němu přidala pouze FN Olomouc, kde jeden OCHRIP pro děti vznikl též.

Za dobu tří let hořovický OCHRIP implementoval potřebné medicínské postupy a zavedl stabilní ošetřovatelské metodiky potřebné k harmonizaci terapeutické i paliativní péče. „Vzhledem k nebývalému zájmu o služby našeho oddělení jsme se rozhodli rozšířit stávající kapacity OCHRIPu pro děti z nynějších 6 lůžek na cca 13 lůžek, na kterých budeme schopni poskytovat resuscitační a intenzivní chronickou péči o kriticky nemocné dětské pacienty se selháváním základních životních funkcí,“ vysvětluje MUDr. Daniel Blažek, primář hořovického OCHRIPu. (Na titulním snímku pan primář s jeho zástupkyní MUDr. Janou Djakow a Mgr. Pavlínou Hesounovou, vedoucí sestrou OCHRIPu.)

Zároveň se vedení hořovické nemocnice rozhodlo rozšířit terapeutické, diagnostické i monitorovací možnosti v léčbě chronických dětských pacientů prostřednictvím modernizace stávajícího přístrojového parku. Dále budou zavedeny nové metodiky typu neinvazivní ventilace, diagnostiky bronchiálních cest přímou bronchoskopií na lůžku a základní ultrazvukové diagnostiky pacientů a to vše bez nutnosti jejich často složitého transportování na jednotlivá oddělení. „To vše nám umožní v našem novém rozšířeném OCHRIPu pro děti udržet vysoký standard lékařské i ošetřovatelské péče o naše pacienty. Vysoce pozitivní ohlasy rodičů našich pacientů to dokazují již nyní,“ konstatuje hořovický primář.

Galerie