Projekt paliativní péče přináší řádu pozitivních výsledků

8. 12. 2017

Uběhl rok a půl od získání grantu NF Avast na podporu rozvoje paliativní péče v NH. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu péče o pacienty v závěru života i jejich blízké a zároveň pracovat na zvyšování odbornosti zdravotníků pečujících o tyto pacienty.

Cíl se podařilo naplnit a v nemocnici nyní funguje multidisciplinární paliativní tým složený z lékařů, sester, psycholožky a sociálních pracovnic, který se snaží pomoci nevyléčitelně nemocným dospělým i dětským pacientům i jejich rodinám.

„Za rok a půl jsme se postarali o více jak 50 pacientů, kterým bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění. Dokonce jsme pomohli připravit i jednu svatbu takového pacienta přímo na oddělení,“ shrnuje výsledky projektu Mgr. Jiří Pichlík, koordinátor projektu.  

Členové týmu se zúčastnili celkem čtyř národních konferencí paliativní medicíny a úspěšně absolvovali šest vzdělávacích České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Zúčastnili se stáží v paliativním oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a v mobilním hospici Cesta domů. „ Oblast vzdělávání v paliativní péči považuji za zcela klíčovou v dalším rozvoji práce našeho týmu. Proto budeme i po skončení grantové podpory nadále pokračovat v těchto aktivitách. V plánu je například uspořádání celonemocničního semináře a účast na odborných akcích týkajících se problematiky paliativní péče, “ konstatuje prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, odborný garant projektu.

Mimo jiné v rámci tohoto projektu proběhl na podzim tohoto roku dvoudenní kurz bazální stimulace určený dvaadvaceti zdravotníkům hořovické nemocnice (viz foto). Kromě teoretických informací se jednalo o kurz praktický a zážitkový. Účastníci si vyzkoušeli nejrůznější techniky a postupy, které denně ve své práci využívají. Podobný kurz pro velký zájem proběhne ještě na konci února příštího roku, dále jsou v plánu pravidelná supervizní setkávání a kurz krizové intervence.

Kromě výše uvedeného na interním oddělení vznikly dva pokoje určené pro paliativní pacienty. Tyto speciálně vybavené pokoje umožňují plný respekt k soukromí pacientů a jejich blízkých v závěru života.   V nejbližší době je v plánu vybudování takových pokojů i pro dětské pacienty a jejich rodiny v rámci dětského oddělení. Další rozvoj paliativní péče ve smyslu proběhlého projektu se očekává v příštích letech v souvislosti s dalším rozšiřováním nemocnice.

Galerie