Preventivní prohlídka zachraňuje životy

27. 4. 2020

Včasná diagnóza může hrát zásadní roli v úspěšnosti léčby onkologického onemocnění. Své o tom vědí ve společnosti Altoa, která zajišťuje zdravotní péči na nejvyšší úrovni nad rámec zdravotního pojištění.

Ačkoli považujeme pevné zdraví za jednu z nejdůležitějších věcí v našem životě, mnohdy se podle toho nechováme. Včasná a správná diagnóza je přitom u drtivé většiny zdravotních problémů základem pro úspěšnou léčbu a platí to i naopak – pokud nemoc v těle necháme bujet, následky mohou být fatální. Díky moderní medicíně se daří onkologická onemocnění stále úspěšněji léčit. Na druhou stranu onkologických pacientů stále přibývá. Jediná možnost ochrany je zdravý životní styl, a především prevence. Všeobecně totiž platí, že čím včasnější je diagnóza, tím jednodušší a účinnější je léčba. O této problematice jsme hovořili s Martinem Šmakalem, vedoucím lékařem onkologického oddělení Nemocnice Hořovice, které je součástí Onkologického a radiologického centra Multiscan.

Jak zodpovědní jsou Češi v preventivních prohlídkách? 

Češi, a to muži i ženy, jsou poměrně zodpovědní. Z hlediska evropského průměru patříme rozhodně k těm lepším. Zvláště gynekologické a mamografické preventivní prohlídky jsou pravidelně navštěvovány a mají vysokou výpovědní kvalitu. 

Na co se zaměřuje onkologický preventivní program pro ženy?

Onkologický preventivní program je poměrně rozsáhlé téma. Tu nejjednodušší prevenci si zajišťuje každý z nás sám, naopak ty vysoce odborné jsou již organizovány státní zdravotní péčí. Prevence zaměřená na různé typy nádorových onemocnění vyžaduje také různý přístup a zahájení v různém časovém období. Mezi základní preventivní programy u žen patří především gynekologická vyšetření a vyšetření prsů. Tyto programy mají zjevně největší benefit a jsou poměrně jednoduché, pro pacientky málo náročné či nepříjemné. Tím však nechci opomenout i další vyšetření jako například vyšetření zažívacího traktu. 

Kdyby jste měl uvést jen tři benefity tohoto vyšetření, které by to byly? 

U gynekologického vyšetření či vyšetření tlustého střeva se přímo optikou díváme na danou oblast, což nám přináší neocenitelné výsledky. Řada ostatních metod využívá například sonografickou či rentgenologickou techniku, a přesto, že jsou to vyšetření vynikající, oční kontakt s eventuálně postiženým místem je obrovským benefitem pro hodnocení lokálního nálezu.

Platí, že včasné zjištění velmi napomáhá samotnému vyléčení?

Než začínáme léčit nádorová onemocnění, tak téměř vždy vyžadujeme, abychom znali rozsah vyšetření a histologickou strukturu eventuálního nádoru. Je zcela jisté, že nádorové onemocnění v počátečním rozsahu má naprosto jinou prognózu než vysoce pokročilé onemocnění často již s metastatickým rozsevem. Tomu odpovídají i léčebné výsledky. Například u nádoru prsu, pokud je pacientka léčena pro nádorové onemocnění prvního stádia (tedy nejmenšího), je šance na trvalé vyléčení mezi 80 až 90 %. 

Jak často by v ideálním případě měla žena absolvovat onkologicky zaměřené preventivní vyšetření?

Specializovaná onkologická prevence se postupně dostává ke stále mladším pacientkám a já se domnívám, že v nedaleké budoucnosti se toto stane standardem již od 40 let. Vůbec bych nepodceňoval samo vyšetřování (například prsů). Důležité je rovněž včas reagovat na obtíže, které jsou nové a neumí si je pacient jednoznačně vysvětlit. Přestože se může jednat o bezvýznamnou záležitost, je porada s lékařem jistě na místě.

Jak vyšetření probíhá? 

Představu o tom, jak probíhají gynekologická či mamografická vyšetření, má jistě většina žen buď z vlastní zkušenosti, či z doslechu od svých kolegyň či kamarádek. Pokud zmíníme například kolonoskopické vyšetření tlustého střeva, pak nejprve musíme střevo vyprázdnit a následně kolonoskopem, který zavádíme přes konečník do celého tlustého střeva, toto vyšetření uskutečníme. Rád doplňuji i zcela jednoduché vyšetření jakým je odběr krve, protože i z toho vyšetření můžeme získat mnoho důležitých informací. Onkomarkery vyšetřované v krvi bývají standardem onkologické prevence. 

Stará se během celého procesu o klientku jeden lékař? 

Komplexní onkologickou prevenci vede často jeden lékař, ale určitě musí úzce spolupracovat s dalšími kolegy jako rentgenology či gastroenterology. Dnes je již týmová práce neodmyslitelná.

Jak dlouho vyšetření trvá? 

Komplexní onkologický program lze většinou uskutečnit během 14 dnů, někdy však na základě výsledků provedených vyšetření doplňujeme ještě některá další. 

Kdy se klientka dozví výsledek?

Na závěrečné zhodnocení si pacientku většinou zveme zhruba za 14 dní až tři týdny, kdy jí v plném rozsahu informujeme o všech nálezech a zároveň – pokud nebylo nádorové onemocnění prokázáno – informujeme pacientku o vhodných termínech dalších kontrol.

Kdyby jste měl dát svým pacientkám jednu jedinou radu, která by to byla?

Rozhodně bych jim doporučil, aby si kdykoli přišly pro radu se zdravotní obtíží, i když se posléze ukáže, že nešlo o nic závažného. Přijít o pár měsíců později může znamenat významné životní komplikace.

Pro více informací navštivte webové stránky www.altoa.cz.