Představme se!

21. 5. 2018

Nemocnice Hořovice se v neděli 20. května aktivně účastnila 4. setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb Hořovicka. V rámci odpolední akce zde zdravotníci nemocnice změřili cukr v krvi a krevní tlak přibližně 100 zájemců. K dispozici byly návštěvníkům i resuscitační figuríny pro nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR).

 

„U našeho stánku se zastavilo přibližně 150 lidí, jejich hodnoty byly celkem v pořádku. Co je hodně překvapovalo, byly postupy v poskytnutí první pomoci, které se za poslední léta velice změnily,“ podotkla Blanka Červenková, hlavní sestra hořovické nemocnice. „Měli jsme s sebou i základní výukovou resuscitační figurínu pro nácvik KPR. Torzo je v reálné velikosti (odpovídá základní fyziognomii) dospělého člověka a je vytvořeno pro realistický nácvik všech kroků KPR,“ popsal vybavení zdravotníků Nemocnice Hořovice Bc. Rostislav Hájek, Dis., vrchní sestra ARO. „ Co se týče změn v poskytnutí první pomoci, klade se nyní velký důraz na srdeční masáž. Konkrétně na hloubku a rychlost mačkání hrudníku oproti dýchání z úst do úst, od kterého se pomalu ustupuje.“

Setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb Hořovicka se konalo na nádvoří Starého zámku v Hořovicích. V rámci programu proběhlo vystoupení mažoretek, vyhodnocení soutěže Bezpečné město a pro děti byl připraven skákací hrad.

Galerie