Pomocí tabletů mohou pacienti komunikovat s příbuznými

12. 11. 2021

"V nemocnici platní zákaz návštěv, ale nabízíme možnost se se svými hospitalizovanými příbuznými spojit přes tablet," říká Lada Hýlová, sociální pracovnice Nemocnice Hořovice.

Proč se nemocnice rozhodla tablety pořídit, kolik jich je k dispozici?

Na podzim loňského roku jsme v rámci nemocničního paliativního týmu začali uvažovat o možnostech, jak podpořit pacienty, rodiny i zaměstnance v těchto nelehkých časech. Protože se snažíme o naše pacienty pečovat se všemi jeho potřebami, rozhodli jsme se pořídit tablety pro možnost videospojení s rodinami a blízkými a podpořit tak psychickou stránku, která je v léčebném procesu neméně důležitá. Byly zakoupeny celkem tři tablety a nainstalovany potřebné aplikace, pomocí kterých mohou videohovory probíhat. Od prvního okamžiku bylo vidět, jak moc je tato služba užitečná a potřebná. Všechny rodiny byly za možnost konktaktu se svým blízkým velice vděčné.

Na kterých odděleních je můžou pacienti využívat?

Zprostředkování hovorů přes tablet mohou využít pacienti na všech lůžkových odděleních naší nemocnice. K dispozici máme celkem tři tablety, přičemž jeden mám jako sociální pracovnice stále u sebe tak, abych mohla kdykoliv uspokojit potřebu pacientů a rodin kdekoliv v nemocnici.

Jakým způsobem si mohou pacienti hovor s rodinou domluvit?

S prosbou o kontakt mne může oslovit úplně kdokoliv. Pacient, rodina, lékař, zdravotní sestřičky, sanitáři. Nemusí jít přitom o konkrétní požadavek. Může jít o podnět typu, že pacient je smutný, vzpomíná na rodinu, nemá u sebe telefon. Když mi lékař či jiný pracovník, který je s pacientem v denním konktaktu, tuto informaci předá, mohu s tím dále pracovat, navštívit pacienta, zavolat rodině a nabídnout jim videohovor. A nejedná se pouze o tyto hovory, ale také mi např. někdo z rodiny poslal fotografie, které jsem si pak mohla s pacientem společně prohlédnout anebo třeba přečíst dopis.

V praxi to pak vypadá tak, že mi zavolá rodina, že má zájem slyšet a vidět svého blízkého. Nebo mi zavolá lékař, že pacient/pacientka by ráda viděla rodinu. Na základě toho domlouvám s rodinou konkrétní náležitosti – datum spojení, přibližný čas a také aplikaci, kterou pro spojení použijeme (nejčastěji používáme whatsapp, ale spojovali jsme také přes messenger, viber či skype). Pokud již máme vše potřebné domluveno, nic nebrání tomu hovor zrealizovat. V danou hodinu navštívím pacienta na pokoji a hovor spojíme. Zůstávám u spojení pro asistenci, někdy je potřeba pomoci s komunikací apod. Četnost spojení záleží na domluvě. Někdy spojíme jednou, jindy je to i 3x v týdnu po dobu i několika týdnů. Záleží na konkrétní situaci a rodině, snažíme se vyjít maximálně vstříc všem, kteří o to stojí.

Častěji spojuji starší pacienty, kteří buď nemají telefon vůbec anebo nemají moderní přístroj, který by jim videohovor umožňoval. Pro spojení není překážkou ani pacient s poruchou vědomí, slovně nekomunikující či pacient zmatený. I zde může být spojení velmi užitečné, protože může být podpůrné a přínosné pro psychickou pohodu pacienta slyšet známý hlas, ale i pro rodinu jako ujištění, že se jejich blízkému daří dobře. Protože návštěvy jsou výrazně omezeny na všech odděleních, spojujeme pacienty s covidem, ale i s jinými diagnózami.

Kolik pacientů tuto službu již využilo a jaký je v současti zájem nyní?

Období od října 2020 do dubna 2021 jsme celkově spojili přes 150 hovoru pro celkem 54 rodin. Poté nastalo relativně klidné období, kdy byla rozvolněna opatření, na návštěvu za svým blízkým bylo možno se dostavit osobně, tudíž zájem o tuto službu opadl.

V současné době je opět v naší nemocnici s ohledem na epidemiologickou situaci zaveden zákaz návštěv a my tuto službu v nemocnici stále nabízíme. Kdokoliv o ni může během hospitalizace požádat.

Služba je pro pacienty a rodiny bezplatná. Standartně je možnost spojení mezi 8 a 16 hodinou ve všední den. Ale po domluvě je možnost domluvit se i v jiný čas či o víkendu.

Kontakt:

Bc. Hýlová Lada, zdravotně-sociální pracovnice Nemocnice Hořovice
tel. 702 204 703, mail: hylova@nemocnice-horovice.cz