Podporujeme kojení! Máme vlastní laktační tým

21. 2. 2020

Propagace a podpora kojení je nedílnou součástí péče na novorozeneckých odděleních. Čím více kojených dětí bude, tím větší pozitivní dopad to bude mít na celkový zdravotní stav společnosti, ekonomiku i ekologii.

Kojení je nejideálnější možností výživy pro novorozence, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že existují okolnosti, které tomu mohou klást překážky. Vždy je důležité, aby matka i dítě po porodu byly v co nejlepším psychickém stavu. Většina maminek na celém světě je rozhodnutá a doufá, že bude své dítě kojit, protože si uvědomuje, že kojení může přispět ke zdravému vývoji a umožňuje ten nejtěsnější kontakt mezi matkou a dítětem. Výživa mateřským mlékem je nejpřirozenějším a nejlevnějším způsobem výživy každého dítěte. Mateřské mléko je zdrojem složek nezbytných pro zdravý růst a vývoj dítěte. Obsahuje vše ve vyváženém poměru.   

Na našem oddělení se snažíme kojení co nejvíce podporovat a hledáme další možnosti k jeho rozvoji.  Po spontánním porodu je bonding a časné přiložení k prsu na porodním sále při dobrém zdravotním stavu novorozence již samozřejmostí. Miminka narozená císařským řezem jsou ve velkém procentu přiložena k prsu do 1. hodiny od narození. Následně jsou všechny děti co nejdříve v systému rooming in, v péči svých maminek, což je jeden z nejlepších základů rozvoje laktace.  

Ve snaze dále vylepšovat podporu kojení jsme již v loňském roce přijali na novorozenecké oddělení nad rámec ošetřovatelské péče 3 laktační poradkyně, které docházely na oddělení vypomáhat nepravidelně. Protože se nám tato podpora osvědčila, rozhodli jsme se vytvořit nově tzv. Laktační tým, který úzce spolupracuje s ošetřovatelským personálem oddělení. Tento tým vede laktační poradkyně paní Lucie Daňková, která od 15. 1. 2020 u nás pracuje již na plný úvazek. Součástí týmu jsou dále Věra Jonczy a Aneta Nováková, které dochází nepravidelně.

Současně jsme otevřely laktační poradnu, která je určená pro maminky, u kterých se vyskytne nějaký problém po propuštění. Do této poradny se maminky mohou objednat na tel. 702 295 055, ordinační hodiny jsou každé úterý 13-15 hod. V plánu máme vytvoření dalších edukačních materiálů pro maminky i personál oddělení a současně jejich proškolování.  

Galerie

Laktační tým vede laktační poradkyně paní Lucie Daňková.