Parlamentní volby v nemocnici

21. 10. 2017

Možnost účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR při pobytu v nemocnici, eventuálně v porodnici, využilo v pátek 20. října asi patnáct hospitalizovaných pacientů, ale i sloužících lékařů.

Po zahájení patečních voleb vyslala okrsková volební komise k hospitalizovaným voličům a k sloužícímu personálu své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tuto možnost využil například MUDr. David Frejlach, který v době konání voleb měl službu na oddělení novorozenců. „Věděl jsem, že v době konání voleb budu ve službě a jelikož jsem chtěl konat moji občanskou povinnost vyřídil jsem si volební průkaz", uvedl dr. Frejlach. Stejně tak i novopečená maminka Helena Kostihová, která je na neonatologickém oddělení v neustálém kontaktu se svými dvojčaty, si nenechala ujít tuto jedinečnou příležitost, tedy volit v nemocnici (viz foto).

Při hlasování postupovali členové volební komise a personál nemocnice tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Pacienti i zaměstnanci - voliči byli zapsáni na zvláštní seznam.

Galerie