Otevíráme hlavní vchod do nemocnice

28. 6. 2021

S ohledem na aktuální vývoj epidemie COVID-19 přistupujeme v naší nemocnici k dalšímu rozvolnění nastavených opatření.

Od 1. července otevíráme hlavní vchod do budovy z čela nemocnice

„Tento vchod bude monitorován kamerami s funkcí měření teploty všech příchozích. V případě, že vám teplota bude naměřena, zobrazí se nám upozornění v systému, prosíme tak všechny, kterým teplotu systém naměří, aby se dostavili k centrálnímu příjmu, kde budou vyšetřeni v oddělené ambulanci,“ říká Tomáš Petsinis, provozně-technický ředitel Nemocnice Hořovice.

„U vstupu a v jednotlivých patrech nemocnice jsou stojany s dezinfekcí. Prosíme pacienty, aby používali dezinfekci vždy při vstupu do nemocnice, dodržovali nadále platnou ochranu dýchacích cest a aktuální proti-epidemiologická opatření v naší nemocnici, které jsou zveřejněny na webových stránkách nemocnice,“ dodává Tomáš Petsinis.

Aktuální vstup přes centrální příjem bude opět sloužit svému primárnímu účelu a to je vstup do nemocnice po 16 hod a příjem pacientů přivezených osobními automobily či vozy záchranné služby. Zároveň zůstane zachován i provizorní vchod, v kterém jsme nyní měřili teplotu všem příchozím, a kde byla povinná dezinfekce rukou, pro případ změny hygienicko-epidemiologické situace.