Omezení operativy

21. 10. 2020

Nemocnice Hořovice přistupuje k omezení plánovaných operačních výkonů.

Vzhledem k zhoršující se hygienicko-epidemiologické situaci související s šířením COVID-19 NH a v souladu s odbornými doporučeními přistupuje Nemocnice Hořovice k omezení plánovaných operačních výkonů. Všichni pacienti, kterým bude operace odložena, budou kontaktováni pracovníky nemocnice s možností nového termínu.

Současně v nemocnici probíhá restrukturalizace péče tak, abychom byli co nejlépe připraveni na nárůst hospitalizací COVID pozitivních pacientů.

Ambulance v NH jsou zatím ponechané v provozu, avšak s ohledem na možnou kumulaci většího množství pacientů v čekárnách nemocnice a tedy zvýšení rizika přenosu infekce, doporučujeme všem našim pacientům omezit zbytnou ambulantní péči a co lze, řešit s příslušným lékařem na telefonním čísle příslušné ambulance.

Děkujeme za pochopení a dodržování všech hygienických opatření, které jsou nastaveny.

Touto cestou zároveň děkujeme všem pracovníkům nemocnice, lékařům, sestrám, sanitářům, administrativním pracovníkům, údržbářům a ostatním profesím, které jsou pro chod nemocnice nezbytné, za jejich pracovní nasazení v tomto období. Nadále poskytujeme v naší nemocnici nejlepší možnou péči a věříme, že to společně zvládneme.