Odborný seminář kardiologů Nemocnice Na Homolce a hořovických internistů

16. 6. 2017

Ve středu 14. června proběhl v Hořovicích odborný seminář kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Seminář se konal ve spolupráci s interním oddělením naší nemocnice a věnoval se nejnovějším trendům v kardiologii. Role předsedajících se chopil garant projektu prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC a primářka interního oddělení MUDr. M. Veverková (viz úvodní foto).

 V několika přednáškách, které přednesli MUDr. P. Ošťádal, MUDr. L. Šedivá a MUDr. P. Kmoníček, byla přednesena témata zabývající se trendy v léčbě akutního infarktu myokardu či v nefarmakologické léčbě nejčastějších arytmií. Profesor Neužil představil zcela unikátní léčbu pokročilého srdečního selhávání pomocí bezdrátové stimulace.

 Přednášky se zúčastnili lékaři z hořovické i berounské nemocnice. Akce byla zakončena příjemnou neformální diskusí, která jen potvrdila nadstandartní vztahy, které mezi interním oddělením hořovické nemocnice a kardiocentrem Na Homolce již léta panují.

Galerie