Odborný seminář „Co hýbe současnou kardiologií“

4. 2. 2020

Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce ve spolupráci s Nemocnicí Hořovice uspořádali seminář na téma „Co hýbe současnou kardiologií“. Seminář se uskutečnil v konferenční místnosti Nemocnice Hořovice a účastnilo se ho přibližně 40 zdravotníků.

„V rámci programu vystoupil profesor MUDr. Petr Neužil a jeho kolegové z  kardiocentra v Nemocnici Na Homolce. Jsme potěšeny, že přijali pozvání ode mě a MUDr. Jany Zikové,“ říká primářka interního oddělení Nemocnice Hořovice MUDr. Markéta Veverková, která společně s paní doktorkou Zikovou seminář moderovala.

Seminář se těšil velké účasti lékařů z hořovické nemocnice, internistů z Rehabilitační nemocnice Beroun, ale i ambulantních internistů a praktických lékařů z okolí Hořovic. Hlavní téma semináře se týkalo novinek z diagnostiky a léčby arytmií, srdečních vad a srdečního selhávání, zejména s důrazem na intervenční léčbu, která je pro kardiologii v Nemocnici Hořovice prioritou a jde ruku v ruce se světovými trendy.

„Důležitým tématem byly kolapsové stavy, kdy MUDr. Libor Dujka představil svůj koncept Centra pro diagnostiku a léčbu kolapsových stavů (synkop) a nabídl spolupráci při léčbě našich pacientů,“ komentovala průběh semináře MUDr. Jana Ziková, zástupkyně primářky interního oddělení.

Hořovická interna spolupracuje s kardiocentrem v Nemocnici Na Homolce již mnoho let a pojí je nadstandartní pracovní i lidské vztahy, proto není náhodou, že akce proběhla v přátelském a uvolněném duchu a přinesla příjemný zážitek všem zúčastněným.

Galerie

Primářka interního oddělení MUDr. Markéta Veverková se ujala s MUDr. Janou Zikovou moderování celého semináře.
Semináře "Co hýbe současnou kardiologií" se účastnilo cca 40 zdravotníků.