Nové parkoviště je již v provozu

24. 1. 2018

Dlouho očekávané parkoviště hořovické nemocnice otevřelo své brány v pondělí 22. ledna. Pacienti a návštěvníci nemocnice si zvykají na jeho provoz a také na nové regulace, které platí pro provoz vozidlem v areálu nemocnice.

Nové parkoviště splňuje nejnovější požadavky na bezbariérové užívání. Disponuje dvěma sty parkovacími místy. Jeho provoz vyřeší dodnes složitou dopravní situaci v okolí nemocnice. Podle majitele hořovické nemocnice  Sotiriose Zavalianise se celková výše investic k jeho vybudování pohybuje okolo 12 milionů. Nové parkoviště se nachází vedle nemocnice, naproti lékárně.

„V pondělí 22. ledna 2018 došlo ke spuštění závorového systému a s tím k související změně systému parkování a poplatků za vjezd do areálu nemocnice a na parkovací plochu,“ konstatuje Tomáš Petsinis, provozně-technický náměstek Nemocnice Hořovice. Podle jeho vyjádření, budou první tři hodiny parkování na novém parkovišti zdarma. Aby nedocházelo k přetěžování kapacity nového parkoviště, bude parkování delší než 3 hodiny sankcionováno částkou 30 Kč za každou další započatou hodinu.  Dárci krve budou mít čtyři hodiny parkování zdarma.

Do areálu nemocnice bude možné vjet bezplatně pouze na 20 minut, což je dostačující čas pro vyložení či odvoz pacienta. Delší prodleva v areálu nemocnice je již zpoplatněna. Parkování v areálu bude rozděleno do dvou časových pásem, a to od 06:00 do 22:00 hodin, kdy parkování do jedné hodiny je zpoplatněno 50 Kč. Každá další započatá hodina 100 Kč. Od 22:00 do 06:00 hodin bude prvních 180 minut zdarma, každá další započatá hodina 100 Kč. Výjimku mají pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, kteří mohou pobýt v areálu nemocnice 4 hodiny zdarma, nezávisle na časovém pásmu.

Podrobné informace o cenách parkovného v areálu nemocnice a pro nové parkoviště platných od 22. 01. 2018 v následující tabulce:

Vjezd do areálu nemocnice (parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech)
Sazba:                   

Od 06:00h do 22:00h

·         prvních 20 minut                                                                                zdarma

·         do jedné hodiny                                                                                 Kč 50,-

·         každá další započatá hodina                                                            Kč 100,-

·         ztráta vjezdového lístku                                                                   Kč 3 000,-

·          

Od 22:00h do 06:00h

·         prvních 180 minut                                                                             zdarma

·         každá další započatá hodina                                                            Kč 100,-

·         ztráta vjezdového lístku                                                                   Kč 3 000,-

·          

Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

·         prvních 240 minut                                                                             zdarma

·         každá další započatá hodina                                                            Kč 100,-

·         ztráta vjezdového lístku                                                                   Kč 3 000,-

 

Parkovací plocha před areálem Nemocnice Hořovice, naproti lékárně (parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech)
Sazba:

·         prvních 180 minut                                                                             zdarma

·         sankce za nedodržení parkovací doby                               Kč 30,- každá započatá hodina

·         ztráta vjezdového lístku                                                                   Kč 3 000,-

·          

Pro dárce krve

·         prvních 180 minut                                                                             zdarma

·         možnost prodloužení o 60 min zdarma po odběrech na TO

·         ztráta vjezdového lístku                                                                   Kč 3 000,-

Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH

Galerie