Nemocnici v Hořovicích navštívil předseda vlády pan Petr Fiala

16. 9. 2022

Předseda vlády České republiky prof. Petr Fiala navštívil dne 14. září 2022 Nemocnici Hořovice. Učinil tak v doprovodu místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jana Skopečka a zastupitelky města Hořovice za ODS paní Evy Kaufmannové. Nemocnice Hořovice je důležitou součástí zdravotnického holdingu AKESO.

Na úvod setkání byli pan premiér a jeho doprovod seznámeni se strukturou holdingu AKESO a jeho zdravotnickými zařízeními. Byla představena Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun, včetně tam budovaného Centra duševní rehabilitace, a Onkologické a radiologické centrum Multiscan v Pardubicích, které spolu s Nemocnicí Pardubice tvoří Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje.

Větší část prezentace jsme věnovali seznámení pana premiéra s již probíhající výstavbou Nemocnice nové generace nebo též Pandemické nemocnice, jak je pracovně označována, která aktuálně vyrůstá v areálu hořovické nemocnice a která výrazně zvýší její kapacitu i spektrum a kvalitu poskytovaných služeb,“ konstatoval JUDr. Jaroslav Bartoš, ředitel pro vnější vztahy holdingu AKESO. Dále sdělil, že: „Po prezentaci a krátké diskusi navštívil pan premiér s doprovodem prostory porodnice U Sluneční brány, která je každoročním počtem porodů nevětší ve Středočeském kraji. Dále hosté zavítali na unikátní pracoviště oddělení následné intenzivní péče pro děti, kde lékaři a ostatní personál poskytují multidisciplinární chronickou intenzivní péči dětským pacientům.“

Měl jsem již možnost navštívit sesterskou berounskou nemocnici a mohu potvrdit, že obě nemocnice jsou krásná, moderní zařízení. Projekt Pandemické nemocnice, který je momentálně ve výstavbě, má jistě své důležité místo v síti poskytování zdravotní péče v ČR. Je potřeba, abychom byli připraveni na případnou další vlnu pandemie, i když věřím, že nepřijde,“ řekl Petr Fiala, předseda vlády ČR.

Rozšíření nemocnice bylo žádoucí již před pandemií covid-19, a to hlavně z důvodu velkého zájmu o poskytovanou zdravotní péči ze strany našich pacientů, kteří se k nám sjíždějí z celé ČR. Hrozba onemocnění covid-19 naše plány a pohled na výstavbu upravila tak, že majitel holdingu AKESO pan Sotirios Zavalianis přišel s vizí Pandemické nemocnice, podle které byly následně upraveny plány a stavební i technologická dokumentace,“ popsal ředitel Nemocnice Hořovice MUDr. Michal Průša. „Nová přístavba tak zajistí nejen rozšíření lůžkových částí stávajících oddělení, nové provozy a zkvalitnění péče, ale bude sloužit i jako zdravotnické zařízení, které bude připraveno v případě nových pandemií neprodleně poskytnout péči pacientům z širokého okolí ve Středočeském a Plzeňském kraji, a to přímo nebo převzetím pacientů z jiných nemocnic, čímž bude v ostatních nemocnicích umožněno poskytovat zdravotní péči bez jejího přerušení nebo omezení.

Galerie