Nemocnice spoluorganizovala celostátní ortopedické sympozium

9. 5. 2017

Nemocnice Hořovice se v posledních letech zaměřuje kromě preventivních akcí a osvěty i na vzdělávací činnost a to jak svých zaměstnanců, tak i na konference s celostátním dosahem. Dokladem je třetí ročník konference IBD pracovních dnů, která se uskutečnila v březnu tohoto a podruhé konané dny novorozeneckých kazuistik, obě realizované na zámku Zbiroh. Nyní se v květnu uskutečnila konference ortopedická – Středočeské sympozium 2017 v Benešově, na jejíž realizaci se hořovická nemocnice spolupodílela.

Nemocnice Hořovice byla jednou z šesti nemocnic, které toto sympozium společně organizovaly. Tématem bylo zejména předání praktických zkušeností, postupů u rizikových pacientů nebo nové postupy při výkonech.

„Jde o opravdu význačnou akci s aktivní účastí předních ortopedů ze Středočeského kraje a Prahy a dalších účastníků z celé republiky,“ sdělil MUDr. Milan Pastucha, primář hořovické ortopedie. „Zaměření kongresu bylo zcela odlišné od podobných sympozií. Obvykle se všichni pyšníme tím, co se nám povedlo, v čem jsme světoví. Nyní jsme si ale sypali popel na hlavu a prezentovali jsme kazuistiky, kde jsme demonstrovali to, že v medicíně je všechno možné a že i při dodržení standardních postupů se mohou vyskytnout zcela bizarní komplikace. Cílem sympozia byla snaha rozvinout diskusi s obdobnými pracovišti jako je naše nemocnice, jakým způsobem by k nejrůznějším problémům a komplikacím přistupovali. Věřím, že dane sympozium se v budoucnu zopakuje a jeho zaměření na komplikace zůstane i nadále stěžejním tématem,“ dodal primář Pastucha.

Galerie