Nemocnice si připomněla Mezinárodní den ošetřovatelek

10. 5. 2017

Nemocnice Hořovice s třídenním předstihem se tradičně připojila k Mezinárodnímu dni ošetřovatelek, který se slaví po celém světě 12. května. Květinu a poděkování za náročnou práci, kterou zdravotní sestry vykonávají, dostaly ošetřovatelky a porodní asistentky nemocnice od MUDr. Michala Průši, ředitele nemocnice, a od Blanky Červenkové, hlavní sestry hořovické nemocnice.

„Pro mě zůstávají nejcennější lidé, kteří zde pracují. Obdivuji naše sestřičky, které zvládají nejen svoji odbornost, ale chovají se příkladně k pacientům a přestože tráví v nemocnici spoustu času, jsou schopny se zdatně starat i o své rodiny,“ konstatoval MUDr. Michal Průša. „Tento den osobně pokládám za velice důležitý, protože bez náročné a zodpovědné práce našich sester by hořovická nemocnice nemohla poskytovat tak kvalitní služby. A tento den je možné si právě význam této zdravotnické profese připomenout a našim sestrám za jejich nasazení poděkovat,“ dodal hořovický ředitel.

„Celkem v hořovické nemocnici pracuje víc než 300 sester a porodních asistentek a prakticky je tento den formou uznání za jejich nelehkou, ale významnou práci, která je bohužel ze strany pacientů i veřejnosti mnohdy nedoceněná,“ uvedla hlavní sestra Blanka Červenková. „Ráda bych kolegyním poděkovala za jejich náročnou práci a popřála jim k Mezinárodnímu dni sester hodně sil a optimizmu, aby vydržely náročné pracovní tempo, vzájemně se podpořily a s nadcházejícím létem načerpaly hodně elánu do jejich nelehké, avšak krásné práce“, poznamenala hořovická zdravotnice.

Vedení nemocnice předalo květiny a poděkování sestrám ve všech odděleních i ambulancích. Jsou to ošetřovatelky, které do práce nastoupily před několika měsíci, ale i sestry, které v Hořovicích pracují již celá desetiletí, jako např. Anna Zpěváková z Gynekologie, která v hořovické nemocnici působí neuvěřitelných padesát let!    

Mezinárodní den ošetřovatelek vznikl na počest narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820), která se i přes počáteční odpor rodiny, začala věnovat nemocným a raněným a jako první vytvořila za Krymské války (1853-56) základy ošetřovatelského modelu používaného dodnes. Zasloužila se o první vzdělávání ošetřovatelek s hlavním důrazem na dodržování hygieny, ale také vlídnosti a empatie k nemocným.

Galerie