Nemocnice investuje do paliativní péče

29. 9. 2017

V České republice drtivá většina nemocných pacientů umírá ve zdravotnických zařízeních nemocničního typu. Přesto naprostá většina z nich by si přála své poslední měsíce, týdny nebo dny strávit doma se svou rodinou. Minulý rok získala hořovická nemocnice grant v plné výši 2 000 000 Kč a celou tuto částku investuje do paliativní péče.

„Náš projekt spočívá ve vytvoření dvou lůžek akutní paliativní péče v dospělé části nemocnice, přesněji na interním oddělení a dvou lůžek v dětské části nemocnice,“ říká Bc. Jiří Pichlík, vrchní sestra interního oddělení a koordinátor hořovického projektu.

Zároveň v Hořovicích došlo k vytvoření početného multidisciplinárního týmu, který je složen z různých odborností, napříč nemocničními odděleními (lékaři, sestry, sociální pracovnice, psycholožka, klinický farmakolog a rehabilitační lékařka). Ti všichni se scházejí na pravidelných poradách a společně se vyjadřují k jednotlivým případům a navrhují způsob jejich řešení.

 „Naší prací je včasná identifikace pacienta s nevyléčitelným onemocněním, nastavení jeho správné léčby tak, aby byly nepříjemné symptomy nemoci co nejefektivněji tlumeny. Dále pak zajištění veškerým potřebných pomůcek a návazné péče s cílem pacientovi zařídit možnost být v domácím prostředí,“ vysvětluje Jiří Pichlík.

 Lůžka paliativní péče (viz foto) jsou k dispozici ve chvíli, kdy je třeba upravit terapii případně provést odlehčovací výkon. V případě hospitalizace nemocnice umožňuje rodině nepřetržitou přítomnost u pacienta na paliativním lůžku.

„Za tímto účelem jsme zřídili paliativní pokoje na jednolůžkových pokojích s veškerým vybavením. Práce členů paliativního týmu není jednoduchá, ale není jen smutná. Již jsme měli na oddělení i svatbu,“ uvádí hořovický zdravotník.  

Od spuštění projektu na konci roku 2016 se takto v hořovické nemocnici postarali o více jak 40 pacientů, kteří zde byli hospitalizováni. Část pacientů s nevyléčitelnou chorobou byla pak propuštěna do domácího ošetřování, část byla přeložena do hospiců.

Projekt paliativní péče má podporu ze strany vedení nemocnice i ze strany samotných zaměstnanců. Proto se dá počítat s postupným navyšováním kapacit tak, tak aby bylo možné se do budoucna postarat o více vážně nemocných pacientů.

Garantem celého projektu je MUDr. Mahulena Mojžíšová, primářka dětského oddělení, která je nejen vysoce erudovaným pediatrem, ale také atestovaným paliatrem neboli lékařem vzdělaným v paliativní medicíně. Paní primářka se velmi angažuje v otázkách paliativní péče a paliativní medicíny mimo jiné i jako předsedkyně pracovní skupiny dětské paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny.

„Důležité je si v celé problematice uvědomit, že smrt je nevyhnutelným završením našeho života, bohužel někdy předčasně z důvodu vážného nevyléčitelného onemocnění. Přesto je důležité vědět, že pomoci se dá i ve chvíli, kdy není možné úplné vyléčení. Pomoc spočívá především ve zkvalitnění života pacienta s takovouto chorobou, jeho podpoře i podpoře rodiny,“ konstatuje hořovický zdravotník.

Galerie