Nemocnice hostila třetí IBD sympozium

5. 4. 2017

Nemocnice Hořovice ve dnech 30. a 31. března uspořádala společnou konferenci gastroenterologů a chirurgů, kteří se na léčbu nespecifických střevních zánětů (IBD) specializují. Akce se konala pod titulem III. IBD pracovní dny Hořovice 2017 a zúčastnilo se ji asi 150 zdravotníků zabývajících se touto problematikou.

„Konání sympózia vnímám jako potvrzení důležitosti, kterou přikládá naše nemocnice  vzdělávacím akcím a odborným konferencím,“ uvádí MUDr. Michal Průša, MBA, ředitel Nemocnice Hořovice. „V posledních letech rozvíjíme chirurgické centrum léčby nespecifických střevních zánětů. Této péče u nás využívají pacienti z nejrůznějších koutů Čech i Moravy,“ zdůrazňuje hořovický ředitel.   

Je stále více těch, kterým Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida komplikuje život. Jde o závažná a prozatím i nevyléčitelné onemocnění, přitom nových případů Crohnovy choroby v posledních letech stále přibývá. Většinou jde bohužel o mladé lidi mezi 15. - 30. rokem života. „Léčba IBD pacientů je dlouhodobá, komplikovaná a finančně velmi náročná. I když jsou nemocní léčeni konzervativně, většina z nich během svého života potřebuje operaci. Proto je pro nemocné nezbytná úzká spolupráce odborníků z oblasti gastroenterologie a chirurgie,“ vysvětluje hlavní důvod uspořádání sympozia MUDr. Zuzana Šerclová, primářka chirurgického oddělení hořovické nemocnice a předseda sekce IBD chirurgie při České chirurgické společnosti.

Dvoudenní akce začala ve čtvrtek 30. března v Nemocnici Hořovice, kam přijeli první předem přihlášení účastníci workshopů. Ti se postupně střídali na operačních sálech, zatímco v zasedací místnosti nemocnice probíhala teoretická část workshopu, kde si lékaři měli možnost si vyměnit zkušenosti s hořovickými kolegy. Druhý workshop byl uspořádán pro sestry a mladé lékaře. Týkal se péče o nemocné se stomií, včetně praktických nácviků. Po této úvodní části následoval oběd a přesun účastníků na zámek Zbiroh. Odborně byly první dva bloky věnovány stomiím a novým trendům v konzervativní léčbě střevních zánětů. Se svou přednáškou o biologické léčbě vystoupil zahraniční host, prof. M. Silverberg z Toronta, nejvýznamnějšího IBD pracoviště v Kanadě. Druhý den byl věnován sledování a péči o nemocné s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí po operaci. Zajímavý byl blok přednášek, zabývající se specifikou IBD ve stáří. Více než 40 sdělení přednesli přední čeští gastroenterologové a chirurgové, včetně prof. Milana Lukáše, předsedy České gastroenterologické společnosti a MUDr. Martina Bortlíka, předsedy pracovní skupiny pro IBD. Sesterská sekce se pak zabývala průběhem, chirurgickou a konzervativní léčbou. Zazněly i přednášky, týkající se psychologické podpory nemocných, rehabilitace kolem operace a dietních doporučení. PhDr. Martina Pfeiferová vystoupila s informacemi o pacientské organizaci a jejími projekty:  www.crohn.cz.

Ocenění za celou akci pak patří nejen vedení Nemocnice Hořovice, které uskutečnění této unikátní konference umožnilo, ale i Sekci IBD chirurgie při České chirurgické společnosti a Pracovní skupině pro IBD při České gastroenterologické společnosti. V neposlední řadě patří dík i všem 150 účastníkům konference za jejich aktivní účast i přínos problematice.

Galerie