Nemocnice Hořovice prošla zdárně dalším auditem ISO

16. 5. 2017

ISO je bezpečnostní audit zaměřený na kvalitu a dodržování nastavených procesů v organizaci. V letošním roce v nemocnici probíhal dozorový audit ISO 9001 a certifikační audit ISO 13485 na oddělení Centrální sterilizace. Auditoři při této kontrole ověřují naplnění ISO norem, zejména se zaměřením na bezpečí pacientů a zaměstnanců, kontrolují vnitřní předpisy nemocnice a jejich dodržování v provozu, prověřují naplnění personálních, provozních, technických norem a předpisů s důrazem na celkový provoz zařízení.

Přípravy před samotným auditem představují náročný proces a jsou zaměřeny nejen na kontrolu samotnou. Jde o proces zkvalitňování péče o pacienty, ale i o zaměstnance a celkovou bezpečnost prostředí pro všechny.

„Jsem hrdý na výsledky auditu, který ukázal, že jsme od loňského roku opět ušli velký kus cesty,“ sdělil MUDr. Michal Průša, ředitel hořovické nemocnice. „Poděkování při tom patří nejen těm, kteří se na přípravách pro audit aktivně podíleli, ale i všem zaměstnancům, kteří svou každodenní prací a pečlivostí přispívají ke zvyšování renomé celého zařízení,“ doplnil ředitel nemocnice.