Návštěva vládní zmocněnkyně pro lidská práva v Nemocnici Hořovice

3. 7. 2024

Nemocnice Hořovice měla tu čest přivítat vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, která se přijela osobně seznámit s podmínkami, rozsahem a úrovní námi poskytovaných zdravotních služeb.

Její zájem se zaměřil zejména na Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (dále DIOP), které navštívila za doprovodu a podrobného výkladu primářky dětského oddělení a DIOP MUDr. Mahuleny Exnerové.

„Zájem paní zmocněnkyně konktrétně o naše oddělení DIOP mne nesmírně těší. Bylo mi velkou ctí ji u nás provést a ukázat práci celého týmu. Její dlouhodobý zájem o problematiku péče o závažně nemocné děti a jejich rodiny včetně paliativní péče obecně vnímám velmi pozitivně. Je to opravdu člověk na správném místě, s velkou erudicí a upřímným zájmem o dění v této oblasti. Setkání s ní bylo velmi příjemné a obohacující,“ vyjádřila se primářka dětského oddělení MUDr. Mahulena Exnerová. 

Návštěva nemocnice začala za přítomnosti ředitele nemocnice, MUDr. Michala Průši, který paní zmocněnkyni uvítal a se kterým probrali aktuální situaci ve zdravotnictví a poskytovaných službách. Následovala prohlídka prostor hořovické nemocnice.

Nejvíce času pak paní zmocněnkyně strávila na dětském oddělení a oddělení DIOP, kde si s upřímným zájmem vyslechla příběhy všech pacientů, kteří byli v daný čas hospitalizováni. Seznámila se i s některými členy multidisciplinárního týmu, který se o závažně nemocné děti a jejich rodiny stará. Její kroky dále směřovaly na porodní sály, kde si za asistence porodních asistentek prohlédla zdejší prostředí a seznámila se i s trendy v moderním porodnictví.

Návštěva hořovické nemocnice se nesla v přátelském a klidném duchu. I přes vážnost témat, která byla diskutována, byla atmosféra uvolněná a milá.

„Věříme, že jsme tak vzácnou návštěvu v Hořovicích nevítali naposledy a že se brzy s paní Laurenčíkovou budeme moci opět setkat nad společnými tématy,“ dodala na závěr primářka Exnerová.

Galerie