„Naše vybavení a prostory budí neskrývaný obdiv,“ popisuje primář NIP pro děti MUDr. Daniel Blažek

29. 10. 2018

Oddělení v novém pavilonu nemocnice disponuje 13 plně vybavenými lůžky a dokončeno bylo v květnu letošního roku.

„Nyní je u nás hospitalizováno 9 dětí. Každý, a to jak z řad rodičů a příbuzných, tak z řad odborné veřejnosti, projevuje upřímný obdiv a nadšení z nových prostor, kterými pro naše dětské pacienty disponujeme. Kromě nejmodernějšího medicínského vybavení pro specializovanou intenzivní a resuscitační péči pro děti, technického zázemí včetně specializované vzduchotechniky a konečně i krásného prostředí se můžeme chlubit i příjemným, vstřícným a ochotným personálem,“ popisuje primář. „V řádech několika týdnů nás dokonce čeká velký úspěch, kdy bude z našeho oddělení propuštěna přímo do domácí péče naše malá pacientka Elinka, která u nás pobývá prakticky již od svého předčasného narození, tedy téměř dva roky.“

Oddělení v nedávné době navštívily členky sdružení Klubko s nití, které předaly vrchní sestře oddělení Mgr. Pavlíně Hesounové vlastnoručně vyrobené dárky pro děti v podobě rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, polohovacích polštářků a hraček. „Naše děti si chtějí hrát. Jsou limitovány respiračními a jinými zdravotními omezeními, ale v prvé řadě jsou to děti. Hračky, povídání, pohádky, to jsou všechno věci, které jim jejich dlouhodobou hospitalizaci zpříjemňují,“ popisuje vrchní sestra.

Galerie