Nasaďte si klobouky a roušky na podporu dětské paliativní péče

9. 10. 2020

Každoročně je druhý pátek v měsíci říjnu vyhlášen jako den podpory dětské paliativní péče. Letos tento den připadl na 9. 10. 2020, kdy si celosvětově výzvou „Nasaďte si klobouky a roušky“ připomínáme potřebu dětské paliativní péče a také práci organizací, která péči poskytují.

 

Dětí, které mají závažné život ohrožující či život limitující onemocnění, a které by profitovaly z dětské paliativní péče, je na světě přibližně 21 milionů. Dětská paliativní péče pomáhá těmto dětem i jejich pečujícím rodinám tím, že poskytuje fyzickou, sociální, emocionální a spirituální podporu tak, aby jejich kvalita života byla co nejlepší.

Pomozte zvýšit povědomí o potřebách takto nemocných dětí a jejich rodin právě tím, že si dnes nasadíte klobouk a roušku. Zamyslete se nad tím, jak lze podpořit konkrétní organizaci ve vašem okolí, která takovou péči poskytuje.

Dnes, v rámci dne celosvětové výzvy, podpořte povědomí o dětské paliativní péči ve 3 jednoduchých krocích:

1.      Nasaďte si klobouk a roušku.

2.      Vyfoťte se sdílejte fotku na sociálních sítích s použitím #HatsOn4CPC.

3.      Podpořte konkrétního poskytovatele dětské paliativní péče.

V naší nemocnici se staráme o takto nemocné děti na dvou odděleních.

Dětské oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), které bylo otevřeno v září roku 2018 a je součástí dětského oddělení naší nemocnice. Toto oddělení disponuje celkem 6 plně vybavenými lůžky na samostatných pokojích s možností trvalého pobytu doprovázející osoby. Na oddělení jsou hospitalizovány děti se závažnými život limitujícími onemocněními. Multidisciplinární tým profesionálů poskytuje dlouhodobou péči a podporu nejen dítěti, ale i jeho pečujícím.

Následná intenzivní péče pro děti (NIP), kde je poskytována multidisciplinární dlouhodobá intenzivní a resuscitační péče dětem všech věkových skupin, které jsou velmi těžce až nevyléčitelně nemocné a potřebují přístrojovou podporu dýchání. Oddělení disponuje 13 samostatnými pokoji v nově vybudovaném pavilonu.