MUDr. Martin Šmakal: Vždy je na začátku nutné odhalit příčinu a pak vybrat tu správnou léčbu

28. 5. 2018

Hořovický onkologický stacionář se již dlouhodobě podílí na mezinárodním výzkumu pro nalezení účinné terapie při léčbě anémie. MUDr. Martin Šmakal, primář hořovického onkologického stacionáře, v následujícím krátkém rozhovoru vysvětluje, co je to anémie a jak její vznik souvisí se vznikem nádoru a hovoří o významu prevence při léčbě nádorových onemocnění.

Co to je anémie a jak často se objevuje u nemocných s nádorovým onemocněním?

Anémie je lékařský termín pro sníženou hodnotu krevního barviva (hemoglobinu) v krvi. Nejčastěji je to doprovázeno snížením počtu červených krvinek. U pacientů s nádorovým onemocněním se objevuje velmi často a to jak působením nádoru, tak i jako vedlejší nežádoucí efekt léčby, např. chemoterapií.

Nakolik vznik anémie souvisí se vznikem nádoru?

Při vzniku nádoru většinou pacienti anemičtí nejsou, ale s postupujícím onemocněním a generalizací nádoru (tvorba metastáz) k tomu často dochází.

Jak ovlivní anémie kvalitu života onkologických pacientů?

Červené krvinky a krevní barvivo jsou zásadní pro přenos kyslíku z dýchacích cest dále do organismu. Z toho jasně vyplývá, že pokud se rozvine výrazná anemie, pak je tento přenos narušen a organismus strádá na mnoha "frontách". Objevuje se dušnost, slabost, horší trávení atd.

Co považujete jako účinnou terapii při léčbě anémie?

Anémie se často upraví sama, pokud je příčina fyziologická (např. menstruace). Jinak máme možnost anemii léčit mnoha způsoby od podávání železa, vitaminu B12 či kyseliny listové, přes transfuze až po stimulaci tvorby nových červených krvinek tzv. růstovými faktory. Vždy je však na začátku nutné odhalit příčinu a pak vybrat tu správnou léčbu.

Jak moc pokročil výzkum v této oblasti a jak se podílíte v tomto výzkumu?

Výzkum jde mílovými kroky dopředu. Naše pracoviště se touto problematikou dlouhodobě zabývá a to i v rámci mezinárodního výzkumu, kde jsem dokonce garantem pro část střední Evropy nad daným projektem. Nedávno jsem prezentoval výsledky našeho výzkumu na jednom z velkých světových onkologických kongresů v Barceloně.

Jako onkolog velmi často hovoříte o významu prevence při léčbě nádorových onemocnění. Platí to paušálně pro všechny typy nádorů?

Ano, víceméně ano. Někde máme prevenci lépe propracovanou, někde je to složitější (např. slinivka, žlučové cesty).

U jakých onkologických onemocnění je včasná léčba účinná, u kterých naopak pokulhává?

Dobře na léčbu odpovídají nádory varlete, ale třeba i prostaty, prsu a tlustého střeva. Jistě bychom našli i některé další nádorová onemocnění. Horší je to s léčbou nádorů slinivky, žlučníku, jater, žaludku a nádorů mozku.

Galerie