MUDr. M. Malina: Snažíme se co nejvíce problémů vyřešit ambulantně

6. 9. 2017

Hořovická pediatrie představuje jedno z nejmodernějších pracovišť svého druhu ve Středočeském kraji. Pod vedením zkušené primářky Mahuleny Mojžíšové poskytuje ročně léčbu stovkám dětí, a to nejen z Hořovicka, ale i ze sousedních okresů. V následujícím rozhovoru MUDr. Michal Malina, Ph.D., vedoucí lékař lůžkové části hořovické pediatrie, hovoří o dětské pohotovosti, o nových ambulantních službách hořovického dětského oddělení a také o své odbornosti - dětské nefrologii.

Jaké ambulantní služby nabízí hořovická pediatrie?

Hořovická pediatrie nabízí kromě všeobecné dětské ambulance zajišťující prvotní ošetření dětských pacientů s akutními problémy i velmi široké spektrum odborných ambulancí. Zavedené jsou ambulance dětské pneumologie a alergologie, které byly v posledním roce posíleny na slovo vzatými odbornicemi, pneumoložkou MUDr. Terezou Jeník a imunoložkou MUDr. Janou Kayserovou, původně z FN Motol.

Dlouhodobě též funguje ambulance kardiologická, která nabízí komplexní vyšetření srdce včetně vyšetření echokardiografického.  Funguje zde i dětská chirurgická ambulance vázaná na probíhající plánovaný operační program, která je též zajištěna odborníky z FN Motol.

A nějaké novinky v ambulantní části? 

Nově jsme otevřeli ambulanci dětské nefrologie, kde se staráme o děti s chorobami ledvin a močových cest. Při vyšetření máme možnost si ihned provést i orientační ultrazvukové vyšetření, což významně přispívá k urychlení diagnostiky. Ve spolupráci s FN v Motole pak zajistíme i další specializovaná vyšetření jako je MCUG ((rentgenové vyšetření močových cest) nebo scintigrafie a jejich následnou interpretaci. Dále také provádíme vyšetření dětí s hypertenzí včetně 24hodinového monitorování tlaku v domácím prostředí (ABPM).

Doufáme v rozšíření dobré spolupráce s hořovickými ambulancemi urologie a dětské gynekologie k řešení pacientů s komplexní nefro-urologickou problematikou.

Taktéž bych rád vyzdvihl velmi komfortní recepční systém na tel. 14 500, díky kterému je možné se objednat do ambulancí na přesné datum a hodinu.

Jak funguje dětská pohotovost, s jakými případy se setkáváte?

Dětská pohotovost funguje mimo pracovní dobu dětské ambulance, tedy mezi 15:30 a 7:00 ve všední dny a nepřetržitě v sobotu a neděli. Ošetřujeme veškeré trable, které mohou trápit dětské pacienty mimo zranění vyžadujících chirurgické ošetření anebo specializované vyšetření (např. ORL či oční). Nejčastěji se setkáváme s horečkami, dehydratací, dušností, infekcemi horních i dolních cest dýchacích, močovými infekcemi, střevními obtížemi a bolestmi břicha nebo vyrážkami.

Jaké možnosti poskytuje lůžková část oddělení?

Lůžková část oddělení nabízí péči o děti od 0 do 18 let. Disponujeme 3 monitorovanými lůžky IMP pro závažnější stavy a poté velmi nadstandardně vybavenými a pro dětské pacienty uzpůsobenými pokoji se samostatným hygienickým zázemím. Oddělení se též zabývá péčí o dlouhodobě závažně nemocné děti s život limitujícími onemocněními.

Jak dlouho trvá průměrná hospitalizace dětských pacientů v NH? Mají rodiče možnost zůstat v pokoji se svými dětmi?

Průměrně jsou děti hospitalizovány tři dny. Samozřejmostí je hospitalizace rodiče s dítětem na jednom pokoji, pokud to umožní provozní podmínky a epidemiologická situace. Rodiče doprovázející své dítě mladší 6 let mají možnost být se svým dítětem nepřetržitě bez poplatku, u starších dětí je pobyt rodičů zpoplatněn. Chápeme, že pro děti i jejich rodiče je hospitalizace velmi zatěžující a proto se snažíme děti hospitalizovat, jen pokud to je opravdu nevyhnutelné. Uznáváme současný trend v pediatrii, tedy co nejvíce problémů vyřešit ambulantně.

Vaše odbornost, dětská nefrologie, je dost úzkoprofilová. Nacházíte dostatek pacientů v oblasti Hořovic?

Dětská nefrologie se zabývá dětskými ledvinami a jejich onemocněními a není to odbornost využitelná pouze ve fakultním pracovišti nebo dialyzačním centru. Na nedostatek pacientů si nemůžu stěžovat, jelikož tato problematika je velmi široká a pestrá. Nabízíme diagnostiku a léčbu pro děti s opakovanými infekcemi močových cest anebo podezřením na jiné poruchy funkce ledvin jako je např. hematurie, proteinurie nebo ledvinné cysty. Dlouhodobě sledujeme děti s poruchou vývoje močových cest, včetně ultrazvukových kontrol a děti s autoimunitními záněty ledvin. Hodně velkou část tvoří děti s nočním pomočováním, kde nabízíme vedle léčby farmakologické i konzultace k dalším možnostem řešení tohoto úporného problému.

Michal Malina

Vystudoval 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde si taktéž doplnil vědecké vzdělání titulem PhD. Pracoval celkem 9 let na Pediatrické klinice FN v Motole jako dětský lékař a od roku 2013 jako specialista dětský nefrolog. Vedle toho má více jak roční pracovní zkušenost z dětské nefrologické kliniky v německém Heidelbergu. Mimo klinické práce se věnuje i výzkumné činnosti v pediatrii a dětské nefrologii, za což byl v roce 2014 odměněn cenou České pediatrické společnosti pro nejlepšího mladého pediatra. Je spoluautorem knihy Dětská nefrologie a mnoha odborných českých i zahraničních článků.

Galerie