Mezinárodní den sester a ošetřovatelek jako příležitost k poděkování

13. 5. 2024

Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek připadá na 12. května. Již tradičně hlavní sestra hořovické nemocnice rozdává tento den všem ošetřovatelkám a sestrám růži jako poděkování za jejich obětavou a náročnou práci.

„Je to především den, kterým si připomínáme, jak důležitá a nepostradatelná je jejich práce. Všichni v hořovické nemocnici si tuto skutečnost uvědomujeme a rádi využíváme této příležitosti k tomu, abychom svým sestrám, zdravotníkům a porodním asistentkám poděkovali za jejich výtečnou práci, osobní nasazení a nadšení, se kterým tuto profesi vykonávají,“ vysvětluje hlavní sestra Adéla Šubertová.

Zdravotní sestry jsou nepostradatelnou součástí zdravotní péče. Jejich role zahrnuje širokou škálu činností, od poskytování základní péče až po komplexní léčbu, ať už ve zdravotnických zařízeních nebo domácím prostředí. Jsou to první osoby, které potkáváme při vstupu do nemocnice a jsou poslední, které vidíme při odchodu domů. Jejich péče, empatie a odbornost jsou nenahraditelné.

Je důležité vyjádřit své upřímné poděkování všem zdravotním sestrám za jejich obětavost a nekonečnou péči, kterou každodenně poskytují.

Galerie